Landskapsbild med fält och några träd

Aktuellt på Semper

Här kan du ta del av nyheter från oss och information om aktuella händelser.

Med anledning av coronaviruset

Så här gör vi på Semper

Coronaviruset påverkar både oss och andra i hög grad just nu. Den närmsta tiden kommer att vara utmanande och handlar för vår del om att göra allt vi kan för att kunna fortsätta leverera våra viktiga produkter genom att minimera riskerna för medarbetare, verksamhet, kunder, konsumenter och samhället.

Vårt fokus är att alltid kunna erbjuda god och näringsrik mat till dem där maten har en extra viktig betydelse, nämligen små och stora barn och personer med celiaki. I dessa dagar är vårt uppdrag viktigare än någonsin.

För närvarande fungerar alla leveranser till och från Semper som planerat. Båda våra anläggningar i Götene och Korsnäs är igång och vi producerar med den högsta takten vi bara kan för att möta efterfrågan. Just nu finns inget som tyder på störningar i tillgång eller leverans men vi kan inte heller ge några garantier eller löften om hur det ser ut framåt. Vi uppdaterar och förhåller oss dagligen utifrån hur situationen förändras.

Alla medarbetare gör en fantastisk insats och genomför nödvändiga och proaktiva åtgärder. Hälsa är vår högsta prioritet, vi följer och har stort förtroende för de riktlinjer och rekommendationer som de nationella myndigheterna ger.

Dessutom gör vi följande:

  • Vi skyddar både oss själva och andra genom att vara extra noga med hygien etc.
  • Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.
  • Vi minimerar fysiska möten och ersätter med digitala när det är möjligt.
  • Inga resor genomförs
  • Vi rekommenderar att våra medarbetare på kontor i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors och Oslo att arbeta hemifrån om det är möjligt. 
  • Inga externa besökare tillåts till våra kontor eller anläggningar


Det är en ovanlig situation som vi befinner oss i. På Semper gör vi allt vi kan för att säkra en trygg tillgång till våra produkter samtidigt som vi fokuserar på att minimera riskerna för våra medarbetare.

Varma hälsningar
Semper

Fler nyheter och aktuella händelser

Besök vårt pressrum på MyNewsDesk och håll dig uppdaterad kring senaste nyheterna från oss på Semper.