Recept - Äppelkaka utan socker

Om Step-appen

En bra start med en sund kost, påverkar hälsan senare i livet. Därför är det viktigt att etablera goda matvanor hos våra barn, redan från början. De flesta länder har rekommendationer för intag av grönt och frukt. Dessvärre visar studier att barn i skolålder ändå inte kommer upp i de mängder som rekommenderas.

Målet med appen

Målet med STEP och appen, är att steg för steg hjälpa föräldrar att introducera grönsaker, frukt och bär redan vid start när barnet börjar äta fastare föda. Detta görs bäst när det så kallade smakfönstret är öppet. Forsätter man sedan aktivt att servera grönsaker och frukt, ökar chanserna att barnet äter mer av detta under de första åren och får en bra och livslång relation till dem.

 

Så går det till

Under en 24-dagarsperiod kommer ditt barn att smaka på 4 grönsaker och 4 frukter enligt ett särskilt schema. De 24 dagarna är indelade i faser om tre dagar. I varje fas spelar en grönsak eller frukt huvudrollen – en del lite surare eller bittrare – och kommer alltså att serveras tre gånger om dagen i tre dagar i rad. Det innebär att varje livsmedel kommer att ha serverats totalt 9 gånger.

 

För ditt barn

En bra relation till grönsaker och frukt, innebär en diet som senare i livet bidrar till en bättre hälsa. Till exempel minskar risken för typ 2 diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom STEP kan lite sura och bittra smaker introduceras, för att påverka grönsaks- och fruktintaget även på lång sikt. Allt i enlighet med de globala hållbarhetsmålen.

...och för planeten

Genom att öka vårt intag av närproducerade baljväxter, grönsaker och frukter, bidrar vi till såväl en hälsosam mat som en hållbar produktion. Allt i linje med FN:s globala hållbarhetsmål för 2030. 

 

 

Ladda hem appen här >>

 

Här hittar du alla recept som används i metoden >>