Quinoa glutenfritt knäckebröd

Övriga frågor

Lär dig mer om gluten och våra glutenfria produkter!

Varför står det laktosfritt och inte mjölkfritt?

Svar: Vi har produkter som inte har mjölk som en ingrediens, men vi hanterar andra produkter som innehåller mjölk i samma produktionslokal. Då är det näst intill omöjligt att märka produkten mjölkfri (=mjölkproteinfri). Ska vi kunna tillverka mjölkproteinfria produkter krävs en otrolig rengöring alternativt helt mjölkfri miljö. Det vi klarar av i våra anläggningar är laktosfria produkter och då ingår inte mjölkprodukter i receptet.
 

Finns Sempers produkter i andra länder?

Svar: Ja, våra glutenfria produkter finns i flera europeiska länder. Här kan du se vilka länder som produkterna finns i.
 

Kan jag få provpåsar på glutenfria produkter?

Svar: Vi har tyvärr inte provpåsar. Vi rekommenderar att du kontaktar Vårdcentralens dietist som kan beställa en s.k. "Startbox" till dig som innehåller grundläggande information om glutenintolerans och några prover.
 

Vad betyder PPM?

Svar: PPM betyder ”parts per million”. 1 ppm = 1 mg/kg. Det är den enhet/sort man anger gluten i.
 

Kan man som glutenintolerant äta vetestärkelse? 

Svar: Ja, de allra flesta kan äta glutenfri vetestärkelse. Glutenfri vetestärkelse används i vissa produkter eftersom den generellt har bättre bakegenskaper än motsvarande naturligt glutenfria stärkelser som t.ex. ris, majs och potatis.


Varför är glutenfria produkter dyrare än andra? 

Svar: Tyvärr är glutenfria produkter lite dyrare än traditionella livsmedel. Detta beror på flera olika faktorer. De glutenfria livsmedlen produceras t.ex. i mindre volymer vilket gör att råvarukostnader och produktionskostnader blir högre per vara. Råvarorna måste vara garanterat glutenfria vilket kräver extra kontrollsteg hos leverantören och produktionsanläggningar i form av speciell hantering och glutenanalyser.

Ofta måste råvarorna specialhanteras hela vägen genom produktionskedjan. Detta gäller t.ex. Sempers Rena havre som specialhanteras från utsäde, via odling och tröskning till tillverkning. Havren kontraktodlas på utvalda gårdar och fälten får inte under de två föregående åren ha odlats med andra grödor som vete korn och råg. Fälten inspekteras regelbundet och skörd och tillverkning sker under strikt kvalitets kontroll. Även den glutenfria vetestärkelsen specialhanteras under tillverkning. Man tvättar bort gluten genom att lösa upp stärkelsen upprepade gången i stora mängder vatten.
 

Hur är säkerhetsföreskrifterna på Semper?

Svar: Vi arbetar självfallet mycket med att säkerställa att råvarorna inte innehåller spår av vete, korn och råg. Det är också viktigt att råvaran inte kontamineras med gluten vid tillverkningen som t.ex. när man gör havregryn, eller under transporten. Det måste finnas god kontroll under hela produktionskedjan fram till dess att vi tar hand om råvaran. Råvarorna köps med certifikat och vi har seriösa leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav, inte bara när det gäller gluten utan även mikrobiologiskt och kemiskt. Vi gör kontroller på råvarorna i form av analyser speciellt när vi har en ny råvara, för att säkerställa att den håller den kvalitet vi vill ha. Detta gäller förstås råvaror till alla våra glutenfria livsmedel.

Vi har höga kvalitetskrav på våra bagerier och produktionsplatser. Vi arbetar nära bagerier och produktionsplatser och utvecklar själva våra produkter. Vi testar och provar nya recept och justerar i befintliga recept för att få en så bra produkt som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att förbättra befintliga produkter och utöka vårt sortiment. Vi kräver att våra producenter kontrollerar gluten och vi gör själva stickprovskontroller.

Vi strävar efter att våra livsmedel skall vara goda och av hög kvalitet och våra baslivsmedel som hårt och mjukt bröd och pasta ska också vara näringsriktiga. Här är råvarornas kvalitet mycket viktig. Vi lägger ner ett stort arbete på val av råvaror, att hitta råvaror med rätt egenskaper och att ta reda på hur råvaran fungerar i den slutliga produkten. De glutenfria degarna är inte jämförbara med traditionella degar som innehåller gluten utan kräver lite mer omsorg och därför spelar råvarornas egenskaper en väldigt viktig roll. Vi arbetar nära våra bagerier och produktionsplatser med detta och vi har ett eget provbageri på Semper där vi testar, utvärderar nya råvaror och utvecklar nya produkter.