Landskapsbild med fält och några träd

Personuppgiftspolicy - Semper Glutenfritt

Här beskriver vi hur vi på Semper samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi berättar också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

 

Semper AB, organisationsnummer, 556037-5668 ("Semper"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.  

Personuppgifter 

Semper behandlar följande personuppgifter om dig: 

 • Kundundersökningar: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress) samt de svar som lämnas vid kundundersökningen;  

 • Tävlingar: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress) samt annan information beroende på tävlingens utformning; 

 • Nyhetsbrev: namn, e-postadress, kön, adressuppgifter, telefonnummer, födelsedatum och uppgift om vilka produkter som du önskar få mer information om; och 

 • Produktprover: namn och postadress. 
   

Ändamål och laglig grund 

Vår behandling av ovan personuppgifter utgår från ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke i samband med att du: (i) registrerar ditt medlemskap i vår kundklubb, (ii) deltar i tävlingar eller kundundersökningar eller (iii), begär att få nyhetsbrev eller produktprover. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (t.ex. genom att kontakta vår kundtjänst eller via den opt-out länk som tillhandahålls i våra nyhetsbrev). 

Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ditt medlemskap i vår kundklubb, skicka nyhetsbrev eller erbjudanden om våra produkter samt genomföra tävlingar eller kundundersökningar. 

Semper kan även komma att behandla dina personuppgifter för att ta fram anonymiserad kundstatistik genom aggregering. Vi har ett berättigat intresse att genom framtagande av kundstatistik förbättra våra produkter och tjänster.  

Med vem delar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra övriga koncernbolag för vår företagsledning och administration. Vi har även anlitat tjänsteleverantörer som hjälper oss med hantering av vissa IT funktioner (t.ex. vår webbplats).  

Semper kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter (t.ex. köpare eller juridiskt ombud) som är involverade i en sammanslagning eller förvärv av vår verksamhet (eller delar därav).  

Vilka rättigheter har jag? 

Du har rätt att: 

 • få bekräftelse på om Semper behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få tillgång till dem på sätt som föreskrivs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning;  

 • begära att Semper rättar felaktiga personuppgifter om dig;  

 • begära att Semper raderar dina personuppgifter om det inte finns några rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen;  

 • begära att Semper begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;  

 • begära att få de personuppgifter som rör dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format (portabilitet); och 

 • återkalla ditt samtycke.  

För att kunna bekräfta att rätt person lämnar in en begäran om en åtgärd enligt ovan kan Semper komma att utföra en identitetskontroll.   

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se, avseende vår personuppgiftsbehandling. På deras webbplats kan du även få detaljerad information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Cookies 

Vi använder cookies på vår hemsida är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Endast cookies som är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera är aktiverade som utgångsläge. Vi har ett berättigat intresse att använda dessa cookies. Övriga typer av cookies kräver ditt samtycke.  

Du kan ta bort eller begränsa vår användning av cookies på följande sätt: 

 • Genom att inte samtycka till placeringen av cookies som inte är strikt nödvändiga. Standardinställningen på vår webbplats är att dessa typer av cookies är avaktiverade. 

 • Genom att blockera cookies via inställningar i din webbläsare. Tänk på att om du blockerar strikt nödvändiga cookies kommer delar av webbplatsen inte att fungera. 

 • Genom att radera permanenta cookies som lagrats på din webbläsare efter ditt besök av vår webbplats. 
   

Uppdateringar av denna policy 

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna plats. Denna policy uppdaterades senast den 2024-03-01.