Glada människor i ett kök

Så här jobbar vi med matsvinn

Vår målsättning är att ha 0 % matsvinn år 2025. Våra produkter ska nå dig som kund utan matsvinn på vägen. Om det ändå skulle uppstå svinn ser vi till att det används på sätt som ger minsta möjliga påverkan på miljön. Vårt svinnarbete kan delas upp i fyra huvuddelar; minimera, återanvända, återvinna och utvinna energi. 

Symbol för att minimera matsvinn

Minimera

Det absolut viktigaste för att minska vår miljöpåverkan och ta vara på våra resurser är att minimera mängden avfall och svinn. För att uppnå det i både produktion och lager satsar vi på utbildning av personal och på att jobba med täta försäljningsprognoser för att minimera svinn den vägen.  

Vi uppmuntrar även våra konsumenter att titta, lukta och smaka på våra glutenfria produkter för att bedöma om de fortfarande är goda att äta efter bäst före-datum. Läs mer om ”Bäst före, ofta bra efter" här. På så vis bidrar vi till minskat matsvinn även efter att produkterna har lämnat vårt lager. Vi samarbetar också med butiker som kan ta emot produkter med kort datum. 

Vi skänker dessutom mat till välgörenhet, bland annat Matmissionen, Stockholms Stadsmission, danska Venligboerne, norska Fattighuset och finska Operaatio ruokakassi. 

Symbol för att återanvända matsvinn

Återanvända 

Visst svinn i vår livsmedelsproduktionen är svårt att undvika, särskilt i början och slutet av en tillverkningsomgång. Det beror på att det som produceras då inte alltid når upp till de höga kvalitetskrav som ställs för att produkten ska gå vidare till förpackning. 

Den största delen av det matsvinn som ändå uppstår på anläggningarna går till företag som gör djurfoder av det. I Korsnäsbageriet har vi fokuserat på att hitta mer hållbara mål för produktsvinnet. Till exempel ges knäckebrödsmulor som foder i en ny insektsodling i regionen. Insekterna kan sedan användas i fiskfoder. Vi har även gjort lyckad testförsäljning av knäckebröd med mindre kvalitetsfel till konsumenter. 

 

Möjligheterna att ta vara på avfall går framåt hela tiden och vi vill gärna delta i den utvecklingen.
Symbol för att återvinna matsvinn

Återvinna 

Möjligheterna att ta vara på avfall går framåt hela tiden och vi vill gärna delta i den utvecklingen. En del av våra knäckebrödsmulor återvinns av ett högteknologiskt bioraffinaderi till tre nyttiga produkter, nämligen etanol, proteinfoder till kor och koldioxid till dryckestillverkning. Det produceras också biogas av flytande produktrester och av svinn som inte kan användas till djur- eller insektsfoder. Även råvaruförpackningar av plast, metall och wellpapp återvinns. 

Symbol för att utvinna energi

Utvinna energi 

Det är viktigt för oss att inget avfall eller svinn kasseras. De rester som vi inte kan undvika, återanvända eller återvinna går till en förbränningsanläggning som utvinner energi. Energin används oftast som värme. Vårt mål är att inget matsvinn ska gå till förbränning. 

Sidan ändrades senast 6 november 2023.

Läs mer

... om vårt hållbarhetsarbete