Två barn leker på äng en sen sommardag

Tävlingsvillkor - Vinn ett glutenfritt år

Läs igenom tävlingsvillkoren och gällande villkor noggrant. Genom att delta i tävlingen har du godkänt våra tävlingsvillkor.

Tävlingen gäller endast på de villkor som anges nedan.

 • Du tävlar genom att lämna ditt bidrag via tävlingsinlägget på Facebook eller Instagram, din profilsida ska vara "öppen".
 • Tävlingen sträcker sig över perioden 15 augusti 2022 till och med 31 december kl. 23:59. 
 • Tävlingen är öppen för dig som bor i Sverige.
 • För att tävla måste du ha fyllt 18 år.
 • Totalt utses 5 vinnare fram till årsskiftet. Vi drar en vinnare i varje månad (augusti, september, oktober, november och december) och de får vardera Semper varucheckar till ett värde av 5 000 kr.
 • En jury bestående av representanter från Semper kommer att utse vinnarna. Juryns beslut kan ej överklagas.
 • Vinnarna kommer att kontaktas via den sociala mediekanal som de tävlat i och ombeds då att svara Semper inom 2 dagar. Förutom de uppgifter tävlande fyllt i tävlingsformuläret kan vinnarna ombedas att återkomma med personnummer som endast används i redovisningssyfte mot Sempers ekonomiavdelning.
 • Vinsten skickas endast ut till utsedd vinnare på folkbokförd adress och inte till ett privat ombud.
 • Semper är ansvariga för de personuppgifter som skickas in via e-post.
 • Personuppgifterna kommer endast att användas för att administrera tävlingen och för att skicka ut priset.
 • Semper förbehåller sig rätten att publiceras vinnarnas för- och efternamn på Sempers hemsidor och sociala mediekanaler.
 • Vinnarna måste svara Semper inom 2 dagar för att ta del av vinsten annars blir vinsten ogiltig. Semper förbehåller rätten att därefter välja ut en ny vinnare.
 • Vinnarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.
 • Priset som består av Semper varucheckar till ett värde av 5.000 kr kan inte bytas mot kontanter eller andra priser.
 • Vid eventuella tveksamheter vad som gäller angående tävlingen, villkor och dylikt, åligger det alltid den tävlande att kontrollera vad som gäller.
 • Semper ansvarar inte för tryckfel eller skada p.g.a. force majeure såsom brand, olycksfall, strejk eller dylikt.
 • Informationen lagras och används i enlighet med personuppgiftslagen GDPR.
 • Genom att delta i tävlingen har du också accepterat villkoren som nämns här.
 • Villkoren i tävlingen kan ändras utan förvarning.
 • Tävlingen anordnas av Semper AB, 556549-6733, ett svenskt bolag inom Hero-Koncernen. Anställda på Semper och deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Semper AB förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Semper bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.