Barnhänder håller i jord med växt

Hållbarhet & ansvar

Vår mission är att ge matglädje åt våra konsumenter genom att ta tillvara det goda i naturen. Därför har vi också höga mål och ambitioner när det gäller hållbarhet samt socialt och etiskt ansvar.
 
Vi vill erbjuda hälsosamma, näringsriktiga, säkra och högkvalitativa produkter till våra konsumenter, samtidigt som vi skyddar och respekterar miljön och de resurser vi alla delar.
 
Vi på Semper arbetar för att värna om miljön och det goda från naturen för kommande generationer. För oss innebär hållbarhet att säkerställa att vi skyddar vår jords värdefulla resurser och att vi lämnar så lite avtryck efter oss som vi kan.

 

I årsredovisningen från vårt moderbolag Hero Group kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet. 

Vår hållbarhetsstrategi vägleder oss i vår dagliga verksamhet och i vår strävan att hela tiden förbättra oss.