Två barn leker på äng en sen sommardag

Policy för Speak up

Vi uppmuntrar dig som kommer i kontakt med våra varumärken inom Semper AB att rapportera om du möter oegentligheter kopplat till vårt företag. Genom visselblåsarfunktionen Speak up kan du säkert och anonymt rapportera om du misstänker någon typ av missförhållanden