Ett landskap med illustrationer av en gård och en traktor pålagt.

Semper jobbar för hållbart jordbruk

Inför skörden 2023 har Semper anslutit sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Tillsammans kommer företagen att bidra till ett mer hållbart jordbruk för havre, vete och råg.

Header baby - baby eating porridge

Bra för barnen och planeten

Semper erbjuder mat för små barn – framtidens viktigaste finsmakare – och har länge arbetat för hälsosam och näringsriktig mat som är hållbar för vår planet. Sedan många år tillbaka används spannmål från Lantmännen, som uppfyller de hårda krav somller för säker och näringsriktig barnmat, så kallad barnmatskvalitet. Det nya partnerskapet som avser sortimentet gröt och välling uppfyller inte bara dessa höga krav utan bidrar även till ett mer hållbart jordbruk som är bra för vår planet.

Genom att ingå i Klimat & Natur bidrar vi på Semper till framtidens hållbara jordbruk - utan att kompromissa med våra produkters innehåll och kvalitet.
Moget havre i närbild.

Gynnar pollinatörer och fåglar

Programmet Klimat & Natur innehåller en rad åtgärder och odlingsmetoder som minskar klimatpåverkan och samtidigt gynnar den biologiska mångfalden. Odlingskriterierna inom programmet innefattar fossilfri växtnäring, fossilfria bränslen samt precisionsodling, vilket leder till upp till 50 procent mindre utsläpp av växthusgaser inför skörd 2023.

Den biologiska mångfalden gynnas av kemikaliefri utsädesbehandling och i de blommande zoner som ingår i programmet frodas pollinatörer, som pollinerar många av våra matgrödor och därför är otroligt viktiga för matproduktionen. En annan del av programmet är lärkrutor (speciella rutor som man sparat för att sånglärkan ska kunna landa och hitta mat). Fler öppna platser i odlingslandskapet gynnar arten.

En illustration av en humla.
En illustration av vete.
En illustration av en lärka.

Massbalans ger tillgång till spannmål av högsta kvalitet

Programmet Klimat & Natur använder sig av så kallad massbalans. Det innebär att spannmål som odlas på gårdar som ingår i programmet blandas med övrigt spannmål i Lantmännens varuflöde. Det betyder att vi på Semper inte kan säga att just den förpackningen med gröt som en konsument håller i handen innehåller spannmål som är odlat enligt Klimat & Natur. Men i och med att programmet använder sig av massbalans bidrar vi till ett mer hållbart jordbruk samtidigt som vi, liksom alltid, säkerställer barnmatskvalitet på spannmålet. Lagstiftningen som reglerar barnmatskvalitet innebär bland annat att endast mycket låga resthalter av tungmetaller och mögeltoxiner får förekomma. Dessa halter kan variera i grödor beroende på jordtyp och väderförhållanden vid skörd. Massbalansprincipen i Klimat & Natur ger oss tillgång till spannmål i den höga kvalitet som krävs.

Genom att ingå i Klimat & Natur bidrar vi på Semper till framtidens hållbara jordbruk - utan att kompromissa med våra produkters innehåll och kvalitet. Du kan läsa mer om programmet Klimat & Natur på Lantmännens hemsida.

Barnmatskvalitet - Semper Barnmat

Vad betyder barnmatskvalitet?

Barnmatskvalitet innebär att bara de allra bästa råvarorna används. Och reglerna kring vad som får ingå i barnmat är mycket strikta. Bland annat är varken konserveringsmedel eller färgämnen tillåtna. Allt för att du ska känna dig trygg med vad du ger ditt barn. 

Läs mer