Frigående höns går runt på en gräsmatta

Ägg från frigående höns

Endast ägg från frigående höns. 100% av äggen som ingår i våra livsmedel för barn kommer från frigående höns.

Frigående höns i utemiljö

VÅR POLICY

Semper har en policy om att endast ägg från frigående höns ska användas i våra livsmedel, i de fall ägg används. I samtliga livsmedel för barn är det genomfört till 100%. I det glutenfria sortimentet återstår endast att utreda fyra livsmedel innan vi säkert kan säga att det är 100% i det glutenfria sortimentet också.