Barn som äter med sked.

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Här kan du ta del av vår kvalitets- och  livsmedelssäkerhetspolicy för Semper AB.

Goodness of Nature

Äkthet och minimal bearbetning

  • För Semper innebär det att vi endast använder noggrant utvalda råvaror, odlade med omsorg och tillagade på ett skonsamt sätt för att bevara både näring och smak.

 

Ansvarstagande

Hälsa & förtroende

  • För Semper innebär det att vi med vår gedigna kompetens ständigt utvecklar nya produkter på ett hållbart sätt och där nutrition är en central del.
  • Vi är ärliga i vår kommunikation med alla våra intressenter, inklusive kunder och konsumenter.

 

Förutsättningar & Förväntningar

Säkerhet & konkurrenskraft

  • För Semper innebär det att livsmedelssäkerhet aldrig är förhandlingsbart. En viktig del är att alltid säkra nödvändig och tillräcklig kompetens inom livsmedelssäkerhet.
  • Vi uppfyller alltid tillämplig lagstiftning, nationella riktlinjer samt kundspecifika krav.
  • För att skydda de allra minsta är kraven för barnmat extra strikta såväl i lagstiftningen som i vår verksamhet.
  • Vi strävar efter en hållbar och lönsam tillväxt genom att kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhet, vilket ger oss möjlighet att investera i vår framtid.