Header Baby - baby on should of mom

Komjölksproteinallergi

4-6% av alla små barn är allergiska mot något livsmedel. Komjölksproteinallergi förekommer hos ca 2-3% av alla spädbarn och debuten sker oftast före 6 månaders ålder.

 

Etiologi

Komjölksproteinallergi är en reaktion på komjölksprotein. De viktigaste proteinerna i komjölk är kasein samt vassleproteinerna betalaktoglobulin och alfa-laktalbumin. Barn kan vara allergiska mot samtliga av dessa proteiner, men vanligast är allergi mot betalaktoglobulin.

En del barn har IgE medierade reaktioner på komjölk. Analyser av specifikt IgE i blodet mot komjölksprotein kan i vissa fall vara av värde i diagnostiken. Hos övriga barn (med icke-IgE medierade reaktioner) har vi idag ingen mätbar immunologisk faktor att tillgå för att få diagnos. Enda sättet att ställa diagnos blir då med elimination respektive provokation med komjölk. Hos de allra flesta växer allergin bort före 3 års ålder. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera om barnet kan införa mjölkprotein i kosten igen så att man inte begränsar barnets kost i onödan

Symtom

Symtombilden är mycket varierande. Mag-tarmsymtom (diarré, kräkning, buksmärtor) och hudsymtom (eksem, nässelutslag) är vanliga.

Recidiverande obstruktiva bronkiter kan också vara symtom på komjölksproteinallergi. Så kallad 3-månaderskolik kan vara en reaktion på komjölksprotein hos både barn uppfödda på modersmjölksersättning och bröstmjölksuppfödda barn. Samma mekanism kan ligga bakom komjölksproteinallergi vid uttalat atopiskt eksem hos helt ammade barn. Likaså kan blod i avföringen (allergisk colit) hos ammade barn bero på komjölksproteinallergi. En del barn reagerar i omedelbar anslutning till intag av komjölk, ofta med mera häftiga reaktioner, såsom kraftig kräkning eller nässelutslag. Anafylaktisk reaktion kan förekomma. Andra barn har en mera långsam symtomutveckling med tilltagande symtom under loppet av dagar och veckor. Symtomen är då oftast diarré och dålig viktökning.

Bebis tittar på sin mage

Behandling av komjölksproteinallergi

Komjölksproteinallergi behandlas genom att komjölksprotein utesluts ur barnets kost. För att barnet ska få rätt behandling, och för att undvika att friska barn rekommenderas mjölkproteinfri kost, är det viktigt att få en korrekt bedömning. Den som ordinerar mjölkproteinfri kost är den som ansvarar för att kosten följs upp och utvärderas. Komjölksprotein kan överföras till bröstmjölken via moderns intag av komjölk. Då det gäller ammade barn kan de flesta mammor fortsätta äta som vanligt, d.v.s ha kvar mjölkprotein i sin kost, men detta bör bedömas individuellt allt beroende på hur allergiskt barnet är och vilken typ av reaktioner som uppstår hos barnet, hur mycket mjölk och mjölkprodukter som mamman äter samt om det är en exklusiv eller delvis amning.

Till barn som får modersmjölksersättning förskrivs i första hand ett extensivt hydrolysat. Obs! Delvis hydrolyserade ersättningar, s.k. HA-produkter, kan ej användas vid komjölksproteinallergi. Komjölksproteinallergi ska inte förväxlas med laktosintolerans. Laktosfriaprodukter kan inte ingå i en komjölkproteinfri kost då laktosfria produkter baserade på mjölk innehåller lika mycket komjölksprotein som vanliga mjölkprodukter. Laktosintolerans hos barn innan skolåldern är mycket ovanligt. Då proteinerna i fårmjölk och getmjölk liknar de som finns i komjölk bör produkter av dessa även undvikas. Eftersom mjölkprodukter är goda källor till bl.a. Kalcium och D-vitamin är det viktigt att barnet erbjuds berikade ersättningsprodukter. En dietistkontakt för att få råd och tips om vad som bör undvikas i kosten, mjölkproteinfria ersättningsprodukter samt hjälp att se över behov av supplementering med ex kalcium är värdefullt.

Mjölkfri gröt havre & majs

Sempers mjölkfria grötar och vällingar

I vårt sortiment hittar du mjölkfri gröt och välling.

Se våra produkter

Mjölkproteinfri kost

Det är viktigt att läsa ingrediensförteckningen noggrant. Man kan inte använda produkter som innehåller följande livsmedel eller beteckningar i ingrediensförteckningen:

 • Mjölk, filmjölk, yoghurt, grädde, glass
 • Gräddfil, crème fraiche
 • Ost, fetaost, färskost, kesella, keso, kvarg
 • Messmör, mesost, mjukost, smältost
 • Smör, margarin*
 • Skummjölkspulver, gräddpulver, torrmjölk
 • Vällingpulver, grötpulver
 • Vassle/vasslepulver
 • Kasein/kaseinat
 • Mjölkprotein, mjölkalbumin, mjölkäggvita, mjölkchoklad
 • Laktos, mjölksocker, låglaktosprodukter, laktosfriaprodukter


* Undantag margarin som är deklarerat mjölkfritt.