Mamma matar bebis med flaska

Om Semper Nutrition

Studier pågår världen över inom området nutrition för späda och små barn med syftet att förbättra barns matvanor och på så sätt påverka hälsan på både lång och kort sikt. Vi som utgör Semper Nutritions-team är legitimerade dietister som vill sprida kunskap om barns nutrition. Genom att aktivt följa och vara en del av nutritionsforskningen, ser vi till att vår barnmat för de allra minsta håller högsta standard och tillgodoser barns behov. Semper följer näringsrekommendationer (NNR) för små barn och vi stödjer också WHO-kodens rekommendation om exklusiv amning i 6 månader.

Genom möten, utbildningsdagar och föreläsningar vill vi bidra med kunskap i viktiga ämnen för dig som arbetar inom barnhälso- och barnsjukvården. Vi tar in externa föreläsare som föreläser om exempelvis förstoppning, kulturkrockar, allergi och födoämnesöverkänslighet, barnfetma, matsvårigheter m.m. Vi vill också finnas där som bollplank vid frågor från föräldrar om exempelvis matintroduktion, allergier, glutenintroduktion och matvägran.  

En annan viktig del av vårt arbete är att informera personal – framför allt dig som arbetar inom barn- och hälsovården – med information om våra produkter. Vi ser till att uppdatera dig på nya produkter som kommer ut på marknaden, samt informera då näringssammansättningen på produkter förändras på grund av lagstiftning eller andra skäl.  

Vi är övertygade att det är viktigt att ge barn en bra start och goda förutsättningar för att skapa hälsosamma matvanor på lång sikt. Vi kan nutrition och våra produkter och vi finns här för dig som arbetar med barns hälsa på lång sikt.