Pappa håller sitt barn i famnen

Vårt arbete

För att ständigt följa den senaste forskningen inom nutrition för små barn har Semper upprättat ett vetenskapligt råd. Inom denna grupp av barnläkare, professorer och representanter för Semper diskuteras forskningsrön, råd & rekommendationer. Rådet diskuterar även engagemang & deltagande i nya forskningsstudier som utförs i syfte att främja god barnhälsa.

Olle Hernell - Semper Barnmat

Vårt samarbete med experter inom barnhälsa

Rådet diskuterar även engagemang & deltagande i nya forskningsstudier som utförs i syfte att främja god barnhälsa. Utifrån samarbetet inom det vetenskapliga rådet – och utifrån förankrad vetenskaplig grund- arbetar Semper kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra produkter. I dagsläget består det vetenskapliga rådet av Professor Olle Hernell, Professor Bo Lönnerdal och Överläkare Pia Karlsand Åkesson. Utifrån aktuella ämnen och frågeställningar bjuds även andra sakkunniga barnläkare och näringsexperter in för att medverka.