Landskapsbild med fält och några träd

Beställa material

Här finns informationsmaterial som du kan skriva ut eller beställa till din arbetsplats. En del av den information som finns är översatt till flera olika språk. Är det något du saknar, kontakta oss så försöker vi att hjälpa dig.

Semper Barnmat

Beställ utan kostnad

Här kan du beställa broschyrer med information om våra produkter samt receptfoldrar. Vi måste tyvärr begränsa beställningen till max 10 st av varje broschyr eller folder. Vill du beställa fler än 10 exemplar så maila till: dietist@semper.se

Till materialet