Penna och anteckningsblock

Kalendarium

Här lägger vi upp information om kommande seminarier.

SAVE THE DATES 

Vi startar upp 2023 med ett webbinarium i februari och kommer sedan att fortsätta med ungefär en föreläsning i månaden. 

Food on plate

Onsdag 8 februari kl.14:30-16:15

Selektivt ätande hos barn med NPF-diagnoser*

När ett barn äter selektivt utlöser det oro hos omgivningen. Oro på många plan; för näringsintag, utveckling, tillväxt, brister i föräldraförmåga, omsorgsbrister mm. Det är lätt att föräldrarna känner sig som dåliga, eller att som personal vara den som ”skammar”. Oro smittar! Om stunden vid bordet är stressad och kravfylld mår barnet inte bra och ätandet blir svårt. Lusten att våga försvinner. Trygga föräldrar skapar istället en trygg och trivsam måltidssituation som inbjuder till ätande. Men när är oron befogad? När är det dags att remittera vidare? Vad kan man göra? Agneta kommer att dela med sig av hennes erfarenheter ur dietistperspektivet.

*Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Om föreläsaren:
Agneta Frängsmyr
  är legitimerad dietist men har även en bakgrund inom storkök och internat. De senaste 20 åren har hon arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten och även 8 år på Barnkliniken, NUS. På habiliteringen har Agneta mött många familjer med barn som äter selektivt där det varit viktigt att ha nära samarbete med övriga team bestående av logoped, specialpedagog, psykolog. Agneta deltar även i habiliteringens föräldrautbildningar och erfarenhetsutbyten.

 

 

Tisdag 28 mars kl.14:30-16:15

Förlossningsdepression

En så kallad baby-blues är något som omkring häften av alla mammor går igenom inom några dagar efter förlossningen. De känner sig ”upp och ner” och kan börja gråta utan någon speciell anledning. Baby-blues är helt normalt och varar oftast bara i ett par dagar.

 Förlossningsdepression däremot debuterar vanligen under de första tre månaderna efter förlossningen. En del nyblivna mammor har svårt att känna någon glädje. Vardagen känns tung och grå. De upplever att de är väldigt känsliga och lätt blir upprörda. Andra reaktioner kan vara stegrad oro och känslor av hopplöshet inför hela livssituationen.

 Depression i samband med förlossningen drabbar ungefär var åttonde kvinna. Vad är en förlossningsdepression och hur känner man igen dess symptom? Skiljer symptomen sig från depressioner vid andra tider i livet?

Vad kan jag som BVC-sköterska eller personal inom vården göra för att lindra?

Om föreläsaren:
Ann Josefsson är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi. Hon har under många år arbetat dels som mödrahälsovårdsöverläkare och dels som förlossningsläkare. Hennes avhandling handlade om förlossningsdepression och den fortsatta forskningen har i stor utsträckning rört psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning.

 

 

Onsdag 26 april - 2 föreläsningar efter lunch i Stockholm

Smakinlärning hos små barn - varför det är viktigt att barn lär sig tycka om bittra och syrliga smaker

Det finns många utmaningar och svårigheter i att lära sig äta. Allt från timing, vad föräldrar introducerar och hur maten erbjuds. De sura och bittra smakerna är något många föräldrar undviker att ge sina små barn för att de ger helt andra ansiktsuttryck än söta smaker. Smakträning tidigt i livet kan ge bättre förutsättningar för att äta mer varierat i framtiden. Däremot finns det få verktyg hur föräldrar kan applicera detta och få stöd i hur de hanterar barnens ansiktsutryck vid smakinlärning. Ulrica kommer berätta om forskningen inom området och hur dom gjorde i OTIS studien och matens sensoriska egenskaper.

Om föreläsaren:

Ulrica Johansson är Medicine Doktor i Pediatrik och anknuten forskare vid Umeå universitet. Hon är i grunden leg. Dietist och arbetat inom barnsjukvården och ätstörningsvården. Numera arbetar hon i sitt egna företag för att vara en länk mellan akademin och samhället för att nå ut med kunskaper kring mat, hälsa och hållbarhet. 

Små barns ätande - Hur bidrar föräldrar och barn? 

Barn är olika från början och det kan tidigt spegla sig i deras inställning och förhållande till mat. Hur föräldrar bemöter och hanterar barn i matsituationen, så kallad lyhördhet, bidrar också till små barns ätande. En viktig faktor i barnets tidiga utveckling är regleringsförmågan som i matsituationen handlar om hur barnet lär sig att styra intaget av mat. Samspelet mellan barn och föräldrar blir därför viktigt för hur barn lär sig att äta. Hur regleringen av födointag utvecklas tidigt kan bidra till hur barnets tillväxt utvecklas på längre sikt. Lene presenterar aktuell forskning och hur den kan användas i förebyggande arbete med barn och föräldrar. 

 Om föreläsaren: 

Lene Lindberg är docent i psykologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Lene är anställd som psykolog i Region Stockholm där hon arbetar med utveckling och utvärdering av insatser inom bland annat barnhälsovården. 


Anmälan öppnar inom kort! Information kommer om tid och lokal i Stockholm.

Measuring the head

Save the date: Tisdag 16 maj kl.14:30-16:15

Varför behövs tillväxtkurvor och hur påverkas tillväxten av otillräcklig nutrition och mag-tarmsjukdom?

Tillväxten är en bra och enkel mätare på om barnet följer en normal utvecklingstakt eller inte, och därmed ett av våra bästa verktyg för att värdera om ett barn följer sin genetiska utvecklingsplan. Genom att följa tillväxten för alla barn kan vi fånga upp de barn som på grund av sjukdom eller otillräcklig nutrition, riskerar att utvecklas onormalt och lotsa dessa barn in i barnsjukvården för vidare utredning och behandling.

Att läsa av barns tillväxtkurvor är alltså ett av barnhälsovårdens och barnsjukvårdens viktigaste verktyg men kurvorna kan också vara svåra att tolka. Under denna föreläsning, som är kliniskt inriktad, kommer fokus att ligga på att bedöma tillväxtkurvor utifrån autentiska sjukdomsfall, vad man bör reagera på samt hur tillväxten påverkas av näringsstöd och behandling. Det kommer att ges utrymme för frågor och dialog med föreläsarna fortlöpande under föreläsningen.

Om föreläsarna:
Barndietist Helén Schürer Ördén och överläkare Niklas Nyström arbetar båda vid Barngastrocentrum Uppsala och har tillsammans många års klinisk erfarenhet av hur barns tillväxt påverkas av nutritionsproblem och sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Anmälan öppnas inom kort!

 

Frågor?

Har du några frågor du vill ha svar på under någon föreläsning? Fyll i vårt formulär!

Om du har övriga frågor, hör av dig till Sempers dietister/produktspecialister:

  1. linda.almehov@semper.se
  2. carolin.blom.persson@semper.se
  3. theresia.plymoth@semper.se
Blöjbyte

Prenumerera på Sempers nyhetsbrev

Missa inte våra kommande föreläsningar! Prenumerera på vårt nyhetsbrev Små&Stora och få påminnelser, inbjudningar till utbildningsdagar, produktinformation och övriga nyheter inom barn och nutritionsområdet.

Anmälan till nyhetsbrev
Olle Hernell - Semper Barnmat

Nyfiken på tidigare föreläsningar?

Webbinarium som hållits under 2020-2022:

  • Om barn och fetma
  • Allergi & födoämnesöverkänslighet
  • OTIS-studien
  • Digitaliseringens påverkan på barnets hjärna 
  • Frågor & svar om förstoppning
  • Prata mat med småbarnsföräldrar

Här kan du läsa om tidigare föreläsningar >>