Landskapsbild med fält och några träd

Stipendium

Sempers stipendium pausar!

Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt.

På grund av rådande omständigheter så pausar vi Sempers resestipendium men så snart läget stabiliseras och möjligheten att åka på utbildningar, seminarier och kongresser återkommer, så öppnar vi upp möjligheten att söka igen.