Landskapsbild med fält och några träd

Stipendium

Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt.

På grund av omständigheterna 2020 och 2021 så pausade vi Sempers resestipendium. Det verkar som att läget stabiliseras något och möjligheten att åka på utbildningar, seminarier och kongresser börjar återkomma. Vi öppnar nu upp möjligheten att söka resestipendium igen med reservation för ändrade restriktioner. Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt.

Vänligen skicka in din ansökan senast 15 maj 2022. Ansökan ska innehålla en kort presentation av dig själv, en motivering till varför just du önskar erhålla årets stipendium, syfte med resan/kongressen/utbildningen, resplan samt en kostnadskalkyl. Stipendiaten förbinder sig till att efter genomförd resa/kongress/utbildning skicka en reseberättelse till Semper som sedan kan publiceras i tidningen Små&Stora, i Sempers digitala nyhetsbrev Små&Stora och på hemsidan. Den som erhåller stipendiet meddelas skriftligen.

Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökan skickas till Susanne Gustafsson (susanne.gustafsson@semper.se)