Landskapsbild med fält och några träd

Stipendium

Sempers stipendium pausar!

På grund av rådande omständigheter så pausar vi Sempers resestipendium men så snart läget stabiliseras och möjligheten att åka på utbildningar, seminarier och kongresser återkommer, så öppnar vi upp möjligheten att söka igen.

Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt. Vänligen skicka in din ansökan senast 30 april 2020. Ansökan ska innehålla en kort presentation av dig själv, en motivering till varför just du önskar erhålla årets stipendium, syfte med resan/kongressen/utbildningen, ev resplan samt en kostnadskalkyl.

Stipendiaten förbinder sig till att efter genomförd resa/kongress/utbildning skicka en reseberättelse till Semper som sedan kan publiceras i tidningen Små&Stora, i Sempers digitala nyhetsbrev Små&Stora och på hemsidan. Den som erhåller stipendiet meddelas skriftligen. Vi ser fram emot din ansökan.

Skicka din ansökan till: susanne.gustafsson@semper.se