Landskapsbild med fält och några träd

Stipendium

Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt.

Nu finns åter möjligheten att söka resestipendium med reservation för ändrade restriktioner. Sempers resestipendium på 10 000 kr delas årligen ut till sjuksköterska, dietist eller läkare för att främja ökad kunskap inom ämnet spädbarnsnutrition genom deltagande i kongress, studiebesök eller dylikt.

Vänligen skicka in din ansökan senast 31 december 2023. Ansökan ska innehålla en kort presentation av dig själv, en motivering till varför just du önskar erhålla årets stipendium, syfte med resan/kongressen/utbildningen, resplan samt en kostnadskalkyl. Stipendiaten förbinder sig till att efter genomförd resa/kongress/utbildning skicka en reseberättelse till Semper som sedan kan publiceras i tidningen Små&Stora, i Sempers digitala nyhetsbrev Små&Stora och på hemsidan. Den som erhåller stipendiet meddelas skriftligen.

Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökan skickas till Susanne Gustafsson (susanne.gustafsson@semper.se)