Header Baby - baby drinking from cup

Tillredningsanvisningar på olika språk

Det är viktigt att föräldrar förstår hur man förbereder modersmjölksersättning och tillskottsnäring, så de har god hygien och inte överdoserar eller har för låg dos mjölkpulver. Här hittar du vägledning till hur man tillagar BabySemp på olika språk.