Landskapsbild med fält och några träd

Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur vi på Semper samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi berättar också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Semper AB, organisationsnummer, 556037-5668, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas.

Vi samlar in information när du anmäler dig till våra utbildningar och event, eller vid produktinformationsmöten. De uppgifter det kan handla om är:

  •  Namn
  • kontaktuppgifter, så som arbetsplats, befattning, adress, telefonnummer och e-postadress

 

Vad gör vi med informationen?

Vi lagrar och behandlar uppgifterna så att vi kan skicka nyhetsbrev, inbjudningar till utbidlning/event och annan information, föra statistik, och utföra  marknadsundersökningar, samt i övrigt behandlar vi dina uppgifter för sådant som endast har med Semper AB:s verksamhet att göra.

Nyhetsbrev via e-post m.m.

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring via e-post och post, behåller vi fram tills dess du själv väljer att avsluta prenumerationen.

 

Med vem delar vi din information?

Ingen tredje part, förutom våra samarbetspartners som hjälper oss med IT, har tillgång till dina personuppgifter så länge inte någon lag kräver att vi delar den.

Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Vilka rättigheter har jag?

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avsluta prenumerationen från nyhetsbrev eller kontakta oss via e-post/telefon för att avstå brevutskick eller för eventuell rensning av historik (vi behåller dock information som behövs för att kunna uppfylla krav på oss i lag och för att kunna fullgöra avtalsförpliktelser gentemot dig).

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är felaktig.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Klagomål: Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så kontaktar du dem.

 

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska ha en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker vår hemsida och det något som cookies bidrar till. För att kunna använda våra hemsidor fullt ut behöver du därför acceptera cookies och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att hemsidan inte kommer att fungera som avsett.

 

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna plats. Denna policy uppdaterades senast den 21 maj 2018.

 

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: dietist@semper.se.