Limosilactobacillus reuteri Protectis

Probiotika är mikroorganismer eller levande, nyttiga bakterier som gynnar den normala bakteriefloran i tarmen på ett positivt sätt. De flesta probiotika tillhör mjölksyrabakterier som laktobaciller och bifidobakterier. Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938) är en av de mest välstuderade probiotika, vad gäller spädbarn och barn. Fram till idag har L. reuteri testats i 224 kliniska studier med totalt 18 000 individer i alla åldrar. 110 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år, och 114 studier är gjorda på vuxna.

Definition av probioika

Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem” (WHO 2002). För att en produkt ska definieras som probiotisk krävs att hälsoeffekter har vistats i kliniska studier. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam, eller stammar, och samma dos som den som använts i de kliniska studierna. Limosilactobacillus reuteri Protectis® är en patenterad naturlig mjölksyrabakterie och uppfyller WHO-kraven för probiotika.

Header Baby - baby drinking from bottle

Artikel

Studier om Limosilactobacillus reuteri Protectis*

Probiotika är mikroorganismer eller levande, nyttiga bakterier som gynnar den normala bakteriefloran i tarmen på ett positivt sätt. De flesta probiotika tillhör mjölksyrabakterier som laktobaciller och bifidobakterier. Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938) är en av de mest välstuderade probiotika, vad gäller spädbarn och barn. Fram till idag (maj 2020) har L. reuteri testats i 224 kliniska studier med totalt 18.000 individer i alla åldrar. 110 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år. Resultaten finns publicerade i 207 vetenskapliga artiklar (maj 2020). Mer information om L. reuteri hittar du på www.biogaia.se

 

*Nytt namn sedan år 2021