Header Baby - baby sleeping

SensiPro med Limosilactobacillus reuteri

BabySemp SensiPro med Limosilactobacillus reuteri Protectis – mot akut diarré.

Kliniska studier har visat att behandling med probiotikan L. reuteri Protectis kan leda till snabbare tillfrisknande och minskar/hjälper mot akut diarré och förkortar sjukhusvistelsen.

En publicerad klinisk studie visar att behandling med probiotikan Limosilactobacillus reuteri Protectis leder till snabbare tillfrisknande och tidigare hemgång hos barn med akut diarré, jämfört med kontrollgruppen. Studien är en enkelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med barn (3–60 mån) som var inlagda på sjukhus för akut diarré. Barnen lottades slumpvis till att få antingen konventionell vätskeersättning med 1 x 108 CFU L. reuteri DSM 17938 (n=64) eller matchande placebo (n=63) under 5 dagar. Man undersökte huvudsakligen tiden med diarré i timmar samt längden på sjukhusvistelsen i dagar.

Barnen i probiotikagruppen återhämtade sig snabbare än barnen i kontrollgruppen och man kunde se en signifikant effekt redan efter 24 timmar (12,5 % respektive 0 %; p<0,01). Efter 48 timmar hade hälften av barnen i probiotikagruppen tillfrisknat jämfört med endast 4,8 % i kontrollgruppen (p<0,001). Dessutom visade det sig att tiden på sjukhus förkortades med mer än ett dygn i probiotikagruppen jämfört med kontrollgruppen (4,31 ± 1,3 dygn respektive 5,46 ± 1,8 dygn; p<0,001).

Resultaten från den nya studien är något bättre än vad som tidigare publicerats i en liknande studie där man också studerat effekten av Lactobacillus reuteri DSM 17938 på barn med akut diarré1. De bättre resultaten i den nya studien skulle enligt forskarna kunna förklaras av att man påbörjade probiotikabehandling tidigare (0,8 dygn jämfört med 1,5 dygn) efter insjuknande. Ju tidigare behandling, desto snabbare tillfrisknande.

Studien publicerades i Acta Paediatrica i juli 2014. (Dinleyici EC et al., 2014)

1. Francavilla R et al., 2012. Randomised clinical trial: Lactobacillus reuteri DSM 17938 vs. placebo in children with acute diarrhea- a double-blind study. Aliment Pharmacol Ther. 2012;36:363-369.

Flaska Magdroppar med sked - Semper Barnmat

Magdroppar kan minska funktionella mag- & tarmbesvär hos spädbarn

En nyligen publicerad studie visar att profylaktisk behandling med Limosilactobacillus reuteri Protectis under de första 3 månaderna kan minska uppkomst av trög mage och reflux samt bidra till ökat välbefinnande hos friska spädbarn.

Läs mer om Magdroppar

Studien är en dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie där friska nyfödda spädbarn lottades slumpvis till att få profylaktisk behandling med magdroppar med Limosilactobacillus reuteri DSM 17938(n=238) eller matchande placebo (n=230) under 90 dagar. Man undersökte frekvens av tarmtömningar, antal reflux per dygn samt perioder av otröstligt skrikande i minuter.

Efter 1 månad hade spädbarnen som fick magdroppar signifikant fler tarmtömningar än placebogruppen(4,0/dygn jämfört med 2,8/dygn; p<0,01) och detta höll i sig vid 3 månader. Barnen som fick magdroppar hade också kortare tid med otröstligt skrikande än placebogruppen både efter en månad(45 min/ dygn jämfört med 96 min/dygn; p<0,01) och vid studiens slut. Dessutom hade probiotikagruppen signifikant färre episoder med reflux än kontrollgruppen (2,9 st/dygn jämfört med 4,6 st/ dygn; p<0,05) efter 3 månader. Sammantaget visar dessa resultat att förebyggande behandling med L. reuteri DSM 17938 kan minska uppkomst av funktionella mag-tarmbesvär hos friska spädbarn.

I studien undersökte man även socioekonomiska effekter av behandlingen. Resultaten visade att behandlingen var kostnadseffektiv både för familjen och samhället.

Studien publicerades i JAMA Pediatrics i januari, 2014. Referens: Indrio F et al., 2014. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation – a randomized clinical trial, JAMA Pediatrics, Jan 2014.