TUMME-studien

Här kan du välja att läsa artiklar som handlar om Tumme-studien och utvecklingen av nya BabySemp. Fler artiklar kommer.

Trevlig läsning!

Bebis ligger i sängen och tittar in i kameran

Artikel

2014 års bästa avhandling i pediatrik

Vi har glädjen att berätta att Niklas Timby, Umeå vann det prestigefyllda priset. Niklas Nimby ledde den så kallade Tummestudien som vi tidigare har presenterat på såväl Sempers hemsida som i Sempers tidning Små och Stora nyheter. Tumme-studien (TillväxtUtveckling ModersMjölksErsättning) var Niklas avhandlingsarbete i vilket en ny förbättrad modersmjölksersättning med tillsatt MFGM, lägre energi och proteinhalt studerades. En grupp fick den nya förbättrade modersmjölksersättningen, en grupp fick en standard modersmjölksersättning och en grupp barn ammades.