Barn äter gröt

Modersmjölkersättning förbättrar skyddet mot infektioner

Resultat från TUMME-studien

Niklas Timby, Överläkare, PhD

Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå Universitet

Amning rekommenderas över hela världen som enda näringskälla under barnets första 4-6 månader. Barn som av någon anledning inte kan ammas ska istället få modersmjölksersättning vars sammansättning strikt regleras för att säkra en säker uppfödning för alla barn. Med dagens moderna ersättningar är skillnaderna mellan ammade och ersättningsuppfödda barn i rika länder små men ändå mätbara på gruppnivå. De tydligaste skillnaderna ses i tillväxt och sjuklighet i infektioner första levnadsåret. En del av dessa skillnader förklaras sannolikt av skillnader i sammansättning mellan bröstmjölk och modersmjölksersättning.

Otitis - Semper Barnmat

Tumme-studien

Incidens av infektioner från inklusion i studien till 6 månaders ålder för barn som fått den nya experimentella ersättningen (EF), standardersättning (SF) och den ammade referensgruppen (BFR).

TUMME-studien

Små och stora nyheter har tidigare rapporterat om resultat från TUMME (Tillväxt och Utveckling med ModersMjölksErsättning)-studien som vår forskargrupp genomför i Umeå. Vi studerar effekterna av en ny, experimentell modersmjölksersättning med sänkt energi- (60 jämfört med 66 kcal/100 ml) och protein- (1.20 jämfört med 1.27 g/100 ml) innehåll. Den nya ersättningen har även tillsats av mjölkfettkulemembran (MFGM) från komjölk. Vi rekryterade 160 barn som slutat ammas innan 2 månaders ålder och randomiserade (lottade) dem till att få den nya experimentella ersättningen eller konventionell ersättning fram till 6 månaders ålder. En ammad referensgrupp med 80 barn rekryterades parallellt. För att mäta sjuklighet i infektioner bad vi föräldrarna att föra dagbok med alla sjukdomssymptom, sjukvårdskontakter och mediciner under barnets första år.

Infektioner

I det senaste numret av Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN) publiceras resultaten från infektionsdelen av studien. Vi fann att barn som fått den nya ersättningen hade signifikant färre infektioner som ledde till sjukhusvård eller förskrivning av antibiotika upp till 6 månaders ålder jämfört med barn som fått standardersättning och skilde sig inte från den ammade referensgruppen. Den vanligaste typen av infektion var öroninflammation och barnen som fått den nya ersättningen hade också signifikant färre öroninflammationer upp till 6 månaders ålder jämfört med barn som fått standardersättning (se figur). Vi såg också att barnen som fått den nya ersättningen fick mindre febernedsättande medicin än de som fått standardformula, ytterligare en markör att de varit mindre sjuka i infektioner.

Slutsatser

Vi tolkar resultaten som att tillsatsen med MFGM till den nya experimentella modersmjölksersättningen har gett ett ökat skydd mot infektioner. MFGM är kvantitativt en liten mjölkfraktion, men har visats ha biologisk aktivitet på olika områden. Såväl lipiddelen som flera av de ingående membranproteinerna har antimikrobiella och immunogena effekter som kan spela roll i försvaret mot infektioner. Vår studie är den första som studerar tillsats av MFGM till modersmjölksersättning. Vi har tidigare presenterat positiva effekter på både kognitiv utveckling och kolesterolnivåer. Effekten på infektioner förstärker bilden av att MFGM är en viktig mjölkfraktion för spädbarn, men resultaten behöver konfirmeras av fler studier innan man kan ge rekommendationer om tillsats av MFGM till alla modersmjölksersättningar.

MFGM i komjölk och bröstmjölk har en likartad sammansättning. Denna bevarade struktur genom evolutionen kan tala för att fraktionen varit viktig för hälsa och överlevnad. MFGM har saknats i modersmjölksersättning eftersom fraktionen försvinner tillsammans med mjölkfettet då det ersätts med vegetabiliskt fett för att få en gynnsammare fettsyreprofil, eller som professor Mary Fewtrell från the University College London, Institute of Health uttrycker det i en kommentar till vår artikel i samma nummer av JPGN: ”A Case of Throwing the Baby Out With the Bathwater?”. Tack vare de nya metoder som möjliggör rening av MFGM-fraktionen från komjölk så att den kan tillsättas till ersättning i efterhand, kan vi ha tagit ytterligare ett steg för att minska skillnader mellan ammade och ersättningsuppfödda barn.

Referenser

  1. Ip S, Chung M, Raman G, Trikalinos TA, Lau J. A summary of the Agency for Healthcare Research and Quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. Breastfeed Med. 2009;4 Suppl 1:S17-30.
  2. Timby N, Hernell O, Vaarala O, Melin M, Lonnerdal B, Domellof M. Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):384-389.
  3. Timby N, Domellof E, Hernell O, Lonnerdal B, Domellof M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014;99(4):860-868.
  4. Timby N, Lonnerdal B, Hernell O, Domellof M. Cardiovascular risk markers until 12 mo of age in infants fed a formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. Pediatr Res. 2014;76(4):394-400.
  5. German JB. Dietary lipids from an evolutionary perspective: sources, structures and functions.Matern Child Nutr. 2011;7 Suppl 2:2-16.
  6. Fewtrell MS. Milk fat globule membrane: a case of throwing the baby out with the bathwater? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):290-291.