Header Baby - baby sleeping

Forskningen bakom modersmjölksersättningen

Här kan du ta del av studier inom modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Studier om galakto-oligosackarider (GOS)

Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli

Ben XM, et al. World J Gastroenterol 2008;14(42):6564-8 I denna studie ingick 371 friska fullgångna barn som alla fick bröstmjölk från födseln. De barn som inom de första fyra veckorna i livet behövde modersmjölksersättning blev randomiserade till antingen en modersmjölksersättning med GOS (0,24 g GOS/100 ml blandning) eller en utan. Efter tre månader såg man att de barn som fått en modersmjölksersättning med GOS hade en avföring som mer liknade den hos bröstmjölksuppfödda barn genom att avföring hade ett lägre pH och att barnen hade fler avföringar per dag jämfört med de barn som fått en modersmjölksersättning utan GOS. Berikning med GOS påverkade inte incidensen av gråt, regurgitation eller kräkningar.

Slutsats: En berikning av modersmjölksersättning med GOS (0,24 g/100 ml blandning) kan förbättra antalet avföringar per dygn för det lilla barnet, minska avföringens pH och stimulera bifidobakterier och laktobaciller i tarmen vilket ger barnet en avföring mer lik bröstmjölksuppfödda barns avföring. GOS är tillsatt i samtliga Sempers modersmjölkersättningar och tillskottsnäringar. BabySemp 1, BabySemp 1 Lemolac samt BabySemp 1 Sensipro innehåller 0,3 g GOS/100 ml blandning.
 

Galacto-oligosaccharides are bifidogenic and safe at weaning: a double-blind randomized multicenter study

Fanaro S, et.al. J Peadiatr Gastroenterol Nutr 2008;48:82-8. I denna studie ingick 159 barn, i åldern 4-6 månader, som vid studiens start åt modersmjölksersättning. De randomiserades till antingen en modersmjölksersättning med GOS (0,5 g GOS/100 ml blandning) eller en utan. Efter sex respektive tolv veckor såg man att de barn som fått en modersmjölksersättning med GOS hade fler bifidobakterier och mjukare avföring än de barn som fått en modersmjölksersättning utan GOS. Berikning med GOS påverkade inte incidensen av gastrointestinala biverkningar eller barnets tillväxt.

Slutsats: En berikning av modersmjölksersättning med GOS (0,5 g/100 ml blandning) till barn i åldern 4-6 månader kan positivt påverka bifidobakteriernas flora och ge barnen en mjukare avföring. Berikning med GOS i modersmjölksersättning gav inga biverkningar i denna studie. GOS är tillsatt i samtliga Sempers modersmjölkersättningar och tillskottsnäringar. BabySemp 1, BabySemp 1 Lemolac samt BabySemp 1 Sensipro innehåller 0,3 g GOS/100 ml blandning.

Studier om alfa-lactalbumin

Berikning med α-lactalbumin i modersmjölksersättning

α-Lactalbumin-rich infant formula fed to healthy term infants in a multicenter study: plasma essential amino acids and gastrointestinal tolerance

Davis AM, et. al. Eur J Clin Nutr 2008;62:1294-1301. I denna studie ingick 216 friska fullgånga barn. Barnen randomiserades till antingen en modersmjölksersättning berikad med α-lactalbumin eller en vanlig standard modersmjölksersättning. Barnen utvärderades varannan vecka och nivåer av essentiella aminosyror i plasma mättes efter åtta veckor.

Slutsats: En modersmjölksersättning med lägre proteinkoncentration men högre proteinkvalitet (genom berikning med α-lactalbumin) mötte spädbarnets alla behov av essentiella aminosyror och protein. Toleransen i mag-tarmkanalen för barnen som fick α-lactalbumin-berikad modersmjölksersättning liknande den hos bröstmjölksuppfödda barn. Sempers modersmjölksersättningar är berikade med α-lactalbumin.