Barn som ska äta mellis - Sempers nya Oat bowl

HA-produkter kan inte rekommenderas till alla spädbarn

En internationell expertgrupp har i en artikel presenterat sin granskning av forskning kring modersmjölksersättning baserad på delvis nedbrutet komjölksprotein och produkter med beteckningen HA i namnet.

Bebisfötter - Semper Barnmat

HA-produkter

Här kan du läsa hela artikeln.

Läs mer