Header Baby - baby sleeping

Viktiga komponenter i modersmjölksersättning

Studier om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli.

Ben XM, et al. World J Gastroenterol 2008;14(42):6564-8 I denna studie ingick 371 friska fullgångna barn som alla fick bröstmjölk från födseln. De barn som inom de första fyra veckorna i livet behövde modersmjölksersättning blev randomiserade till antingen en modersmjölksersättning med GOS (0,24 g GOS/100 ml blandning) eller en utan. Efter tre månader såg man att de barn som fått en modersmjölksersättning med GOS hade en avföring som mer liknade den hos bröstmjölksuppfödda barn genom att avföring hade ett lägre pH och att barnen hade fler avföringar per dag jämfört med de barn som fått en modersmjölksersättning utan GOS. Berikning med GOS påverkade inte incidensen av gråt, regurgitation eller kräkningar.

Slutsats:

En berikning av modersmjölksersättning med GOS (0,24 g/100 ml blandning) kan förbättra antalet avföringar per dygn för det lilla barnet, minska avföringens pH och stimulera bifidobakterier och laktobaciller i tarmen vilket ger barnet en avföring mer lik bröstmjölksuppfödda barns avföring. I den nya generationen modersmjölksersättningar är GOS tillsatt i samtliga av Sempers modersmjölksersättningar (utom BabySemp Bifidus som innehåller Laktulos). BabySemp1 och BabySemp 1 Lemolac innehåller 0,24 g GOS/100 ml blandning.

Galacto-oligosaccharides are bifidogenic and safe at weaning: a double-blind randomized multicenter study

Fanaro S, et.al. J Peadiatr Gastroenterol Nutr 2008;48:82-8. I denna studie ingick 159 barn, i åldern 4-6 månader, som vid studiens start åt modersmjölksersättning. De randomiserades till antingen en modersmjölksersättning med GOS (0,5 g GOS/100 ml blandning) eller en utan. Efter sex respektive tolv veckor såg man att de barn som fått en modersmjölksersättning med GOS hade fler bifidobakterier och mjukare avföring än de barn som fått en modersmjölksersättning utan GOS. Berikning med GOS påverkade inte incidensen av gastrointestinala biverkningar eller barnets tillväxt.

Slutsats:

En berikning av modersmjölksersättning med GOS (0,5 g/100 ml blandning) till barn i åldern 4-6 månader kan positivt påverka bifidobakteriernas flora och ge barnen en mjukare avföring. Berikning med GOS i modersmjölksersättning gav inga biverkningar i denna studie. I den nya generationen modersmjölksersättningar är GOS tillsatt i samtliga av Sempers modersmjölksersättningar (utom BabySemp Bifidus som innehåller Laktulos). BabySemp2 och BabySemp 2 Lemolac med aktiv bakteriekultur innehåller 0,5 g GOS/100 ml blandning.

Berikning med α-lactalbumin i modersmjölksersättning

α-Lactalbumin-rich infant formula fed to healthy term infants in a multicenter study: plasma essential amino acids and gastrointestinal tolerance.

Davis AM, et. al. Eur J Clin Nutr 2008;62:1294-1301. I denna studie ingick 216 friska fullgånga barn. Barnen randomiserades till antingen en modersmjölksersättning berikad med α-lactalbumin eller en vanlig standard modersmjölksersättning. Barnen utvärderades varannan vecka och nivåer av essentiella aminosyror i plasma mättes efter åtta veckor.

Slutsats:

En modersmjölksersättning med lägre proteinkoncentration men högre proteinkvalitet (genom berikning med α-lactalbumin) mötte spädbarnets alla behov av essentiella aminosyror och protein. Toleransen i mag-tarmkanalen för barnen som fick α-lactalbumin-berikad modersmjölksersättning liknande den hos bröstmjölksuppfödda barn. Sempers modersmjölksersättningar är berikade med α-lactalbumin.

Lactobacillus reuteri Protectis stimulerar tarmfunktion

The effect of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns.

Indiro F, et.al. Journal of Pediatrics 2008;152:801-6. En dubbelblind, placebokontrollerad studie i syfte att undersöka vilka effekter ett dagligt tillskott av probiotika har på födoämnesintolerans och gastrointestinal motilitet hos friska prematura spädbarn som fick modersmjölksersättning.

30 spädbarn med en genomsnittlig gestationsålder på 34 veckor och en genomsnittlig födelsevikt på 1890 gram deltog i studien. 10 spädbarn ammades uteslutande och 20 spädbarn randomiserades till att få antingen en modersmjölksersättning med Lactobacillus reuteri (108 cfu/dag) eller standardmodersmjölksersättning.

Enligt mätning med ultraljud i början och slutet av studieperioden förbättrades magsäckstömningen och tömningshastigheten signifikant hos spädbarn som fick modersmjölksersättning med Lactobacillus reuteri jämfört med placebogruppen (p<0,001).

Antalet dagliga regurgitationer minskade till 2,1 jämfört med 4,2 (p<0,01) och antalet daglig tarmtömningar ökade till 3,7 jämfört med 2,1 (p<0,05). Daglig tid med gråt minskade signifikant till 32 minuter i Lactobacillus reuterigruppen jämfört med 88 minuter per dag i placebogruppen (p<0,01). Spädbarnen som ammades grät i genomsnitt 66 minuter per dag. Viktökningen per dag vad likartad i de tre grupperna och inga ogynnsamma händelser inträffade.

Slutsats:

Dagligt tillskott av Lactobacillus reuteri till prematura nyfödda som fick modersmjölksersättning förbättrade toleransen för denna typ av kost. Detta visade sig i form av en signifikant minskning av regurgitationer och den genomsnittliga gråttiden per dag samt ett ökat antal tarmtömningar jämfört med de barn som fick placebo. Även magsäckstömningen förbättrades signifikant. Lactobacillus reuteri Protectis finns bland annat i Semper Magdroppar, BabySemp 2 Lemolac med aktiv bakteriekultur, BabySemp 3 med aktiv bakteriekultur. Galaktooligosackarider Ben2008 GalaktooligosackariderFanaro2009 GastrointestinalfunktionIndrio2008