Header Baby - mother bottlefeeding baby

Att ge mat med nappflaska

Helamning rekommenderas de första 6 månaderna, men det kan finnas flera anledningar till att man behöver eller vill komplettera, eller ersätta, amningen med modersmjölksersättning. Både bröstmjölk och modersmjölksersättning ger barnet vad det behöver näringsmässigt för optimal tillväxt och utveckling, med undantag för D-vitamin, och är anpassade till vad barnets kropp kan ta hand om och omsätta. Oavsett om barnet får bröstmjölk eller modersmjölksersättning rekommenderas ett tillskott av D-vitamin droppar från 1 veckas ålder. Sempers modersmjölksersättningar är utvecklade med den naturliga bröstmjölken som förebild och i samråd med barnläkare. Allt med det lilla barnets behov i fokus.

Bebis vilar i famnen - Semper Barnmat

Att ge bröstmjölk i nappflaska

Om du ammar och vill flaskmata av olika anledningar så går det bra att spara bröstmjölk. Hygienen är viktig. Handmjölka med rena händer eller använd väl rengjord bröstpump. Förvara i ett rent kärl. Bröstmjölk kan sparas upp till tre dygn i kylskåp. Du kan också frysa bröstmjölk. Läs mer på 1177:s sida om att spara bröstmjölk.

Om du endast tänkt ge bröstmjölk i nappflaska vid enstaka tillfällen är det bra att tänka på vilken nappflaska och framförallt vilken napp som används. I början bör du välja nappar med de minsta hålen för att säkerställa ett långsamt flöde. En napp med flera små hål förhindrar att barnet äter för fort, samt minskar risken att svälja onödigt mycket luft eller kräkas. Det ska droppa långsamt när du håller flaskan upp och ned. Om hålet är för stort rinner maten för fort och ditt barn behöver inte suga tillräckligt hårt för att få i sig maten, något som kan vara extra viktigt att tänka på för dig som även vill fortsätta amma.

Att ge modersmjölksersättning eller tillskottsnäring i nappflaska

Rådgör alltid med din kontakt på BVC innan du ger modersmjölksersättning eller tillskottsnäring. Det är viktigt att du blandar din modersmjölksersättning eller tillskottsnäring på rätt sätt, börja alltid med att tvätta händerna noga.

För säkerhets skull rekommenderas du att koka vattnet till ditt nyfödda barn, för att minska risken att barnet får i sig bakterier. Det är bra att använda decilitermått för att mäta upp rätt mängd vatten i nappflaskan, då mängdangivelsen på flaskan kan variera något från flaska till flaska. Ett annat sätt för att mäta upp rätt mängd vatten är att använda en hushållsvåg.

Det är väldigt viktigt att använda rätt mängd pulver, så att ditt barn får i sig rätt sammansättning av alla värdefulla näringsämnen. För mycket pulver kan vara en bidragande orsak till trög mage medan för lite pulver på sikt kan leda till ett för lågt intag av energi och näring.

Rengöring

Rester i nappflaskan ska aldrig sparas, så häll ut eventuella rester när barnet ätit färdigt. Diska nappflaskan, ringen och nappen noggrant med varmt vatten och diskmedel. Använd gärna flaskborste. Flaskorna kan även diskas i diskmaskin. Diska alltid nya nappflaskor innan användning och kassera de som fått repor på insidan. Koka napparna ett par gånger i veckan, glöm inte att kontrollera så att de inte har gått sönder.

För att lära dig hur du blandar BabySemp så kan du se våra Blanda-filmer här.

Tips vid matning med nappflaska

Använd en väl rengjord nappflaska med rätt storlek på napphålet. Hålet får inte vara för stort för då rinner bröstmjölken/modersmjölksersättningen/tillskottsnäringen för snabbt, men det kan inte heller vara för litet eftersom det då blir svårt för barnet att få i sig någonting.

Precis som barn som ammas ska barn som får mat med nappflaska få äta när det verkar hungrigt.

Alla barn är olika och kan ha varierande aptit från tillfälle till tillfälle, eller från dag till dag. Mata tills barnet verkar nöjt; friska barn kan tidigt själva reglera hur mycket de behöver äta. Truga inte om barnet vill ta en paus eller avsluta måltiden. Släng alltid rester ur nappflaskan.

Låt barnet bestämma takten. Vissa barn äter långsamt, andra äter snabbare.

Barn har lika mycket behov av närhet, trygghet och beröring som av att få mat. Matstunden är därför också en fin stund för kärlek och samspel mellan förälder och barn. För att skapa så mycket närhet som möjligt under matningen kan du till exempel göra följande:

• Håll barnet tätt intill dig, gärna hud mot hud, så att barnet kan höra dina hjärtljud och känna din doft. Närheten skapar lugn och trygghet.

• Ha ögonkontakt och låt det vara en lugn stund tillsammans.

• Småprata med barnet. Det är bra om barnet får möjlighet att rapa. De kan då göra sig av med luft som de får i sig när de äter

Källa: 1177

Du kan också hitta mer information i Rikshandboken.

Sluta med nappflaska - Semper Barnmat

"Ge mat med nappflaska"

Information om flaskmatning till föräldrar finns i Sempers folder "Ge mat med nappflaska"

Ladda ner foldern