Bebis buren av mamma

Att ge mat med nappflaska

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar helamning de första 6 månaderna, och Semper stödjer dessa rekommendationer. Det kan finnas flera anledningar till att man behöver eller vill komplettera, eller ersätta, amningen med modersmjölksersättning. Både bröstmjölk och modersmjölksersättning ger barnet vad det behöver näringsmässigt för optimal tillväxt och utveckling, med undantag för D-vitamin, och är anpassade till vad barnets kropp kan ta hand om och omsätta. Oavsett om barnet får bröstmjölk eller modersmjölksersättning rekommenderas ett tillskott av D-vitamindroppar från 1 veckas ålder. Sempers modersmjölksersättningar är utvecklade med den naturliga bröstmjölken som förebild och i samråd med barnläkare. Allt med det lilla barnets behov i fokus.

Bebis vilar i famnen - Semper Barnmat

Att ge bröstmjölk i nappflaska

Om mamman ammar men av olika anledningar också vill mata med nappflaska, så går det bra att spara bröstmjölk. Hygienen är viktig, vilket är bra att uppmärksamma föräldrarna om. Ge råd om att handmjölka med rena händer eller att använda en väl rengjord bröstpump. Bröstmjölk kan sparas upp till tre dygn i kylskåp i ett rent kärl, men det går också bra frysa bröstmjölken. Läs mer på 1177:s sida om att spara bröstmjölk.

Om föräldern endast tänkt ge bröstmjölk i nappflaska vid enstaka tillfällen är det bra att tänka på vilken nappflaska och framförallt vilken napp som används. I början bör nappar med de minsta hålen väljas för att säkerställa ett långsamt flöde. En napp med flera små hål förhindrar att barnet äter för fort, samt minskar risken att svälja onödigt mycket luft eller kräkas. Det ska droppa långsamt när man håller flaskan upp och ned. Om hålet är för stort rinner maten för fort och barnet behöver inte suga tillräckligt hårt för att få i sig maten, något som kan vara extra viktigt att tänka på för fortsatt lyckad amning.

Rengöring av nappflaska

Rester i nappflaskan ska aldrig sparas, så häll ut eventuella rester när barnet ätit färdigt. Diska nappflaskan, ringen och nappen noggrant med varmt vatten och diskmedel. Använd gärna flaskborste. Flaskorna kan även diskas i diskmaskin. Diska alltid nya nappflaskor innan användning och kassera de som fått repor på insidan. Koka napparna ett par gånger i veckan, glöm inte att kontrollera så att de inte har gått sönder.

För att lära dig hur du blandar BabySemp, se våra Blanda-filmer.

Tips vid matning med nappflaska

Precis som med amning kan det ibland ta lite tid innan matning med nappflaska fungerar fullt ut. En del kan också vara oroliga för att den fina närkontakten ska gå förlorad när man inte ammar. Men närheten kan också skapas när man ger sitt barn mat i nappflaska. Oavsett om barnet ammas eller inte, är matningen en fin stund för nära samvaro. Uppmuntra föräldrarna till att skapa mycket närhet under matningen genom att ex:

 1. Hålla barnet tätt intill sig, gärna hud mot hud, så att barnet kan höra hjärtljuden och känna förälderns doft. Närheten skapar lugn och trygghet.
 2. Ha ögonkontakt och låta det vara en lugn stund tillsammans. Småprata gärna lite lugnt med barnet.
   

Måltiden är en viktig del av samvaron inom familjen och det är därför bra att redan från start prata med föräldrarna om matningen som en måltid, oavsett om barnet ammas eller får mat med nappflaska. Nedan följer lite tips och råd vid matning med nappflaska:

 • Barnet ska inte lämnas själv med nappflaska, utan ska alltid matas i famnen. Då har föräldern bra förutsättningar för att kunna tolka barnets signaler och se så att det inte sätter i halsen.
   
 • Precis som barn som ammas ska barn som får mat med nappflaska få äta när det verkar hungrigt. Alla barn är olika och kan ha varierande aptit från tillfälle till tillfälle, eller från dag till dag. Vissa gånger kommer barnet äta upp all mat medan det andra gånger kommer finnas mat kvar i nappflaskan när barnet är nöjt. Det är därför bra att uppmärksamma föräldrarna på att mängderna som anges i tabellerna på BabySemp förpackningarna endast ska ses som vägledning. Det viktiga är att barnet ökar i vikt och mår bra.
   
 • För att kunna lära sig att tolka barnets signaler och anpassa matningen till barnets hunger behövs förälderns fulla närvaro. Uppmuntra därför till att mobilen eller andra distraktioner får vänta tills måltiden är klar.
   
 • Låt barnet bestämma takten på måltiden. Vissa barn äter långsamt, andra äter snabbare. 30 minuter per måltid är en vägledning.
   
 • Nappflaskan ska vara väl rengjord och vinklad så att det alltid finns mat i nappen. Det är också viktigt att använda en nappflaska med rätt storlek på napphålet. Hålet får inte vara för stort för då rinner bröstmjölken/modersmjölksersättningen/tillskottsnäringen för snabbt, men det kan inte heller vara för litet eftersom det då blir svårt för barnet att få i sig någonting.
   
 • Det är bra om barnet får möjlighet att rapa. De kan då göra sig av med luft som de får i sig när de äter.


Barn har lika mycket behov av närhet, trygghet och beröring som av att få mat. Matstunden är därför (också) en fin stund för kärlek och samspel mellan förälder och barn. Du kan också hitta mer information i Rikshandboken.

Bild på Sempers broschyr "Ge mat på flaska"

Vill du beställa Sempers folder "Ge mat med flaska – en användarguide"? Kontakta Sempers dietister:

Kontakta oss