Header Baby - baby sleeping

Det viktiga mjölkfettet & MFGM

Det finns stora likheter mellan fettets sammansättning i bröstmjölk och komjölk. Fett består framför allt av triglycerider, som i sin tur är uppbyggda av olika fettsyror. Fettet i bröstmjölk är en väl avvägd blandning av mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror. Förutom triglycerider består fettet i bröstmjölken av fosfolipider och kolesterol. Från mjölkfettet får vi också betapalmitat som kan minska risken för förstoppning.

Det viktiga mjölkfettet

Runt varje liten fettkuledroppe, i såväl bröstmjölken som komjölk, finns ett skal i form av ett membran. På engelska benämns membranet för Milk Fat Globule Membrane och förkortas MFGM. På svenska kallas det mjölkfettkulemembran. I detta membran finns en hög halt av bioaktiva proteiner och fetter. MFGM innehåller så mycket som 120 olika proteiner i ett dubbelskikt av fosfolipider som omger fettkulorna i mjölken. MFGM som helhet, liksom flera av de ämnen som ingår i membranet, har studerats och de har visat sig ha betydelse för dels utvecklingen av nervsystemet och den kognitiva utvecklingen, dels för immunförsvaret och skyddet mot infektioner.

Fosfolipider är en viktig del i alla cellmembran, så också för hjärnans celler, och kan därmed ha en positiv inverkan på den neurologiska utvecklingen hos spädbarn. Fosfolipider kan delas upp i två grupper; glycerofosfolipider och sfingolipider. Sfingolipider finns endast i mjölkfett. Gangliosider tillhör gruppen sfingolipider. Cirka 10% av hjärnans fettinnehåll består av gangliosider. Gangliosider kan även förbättra tarmfloran. Sfingomyelin är en annan fosfolipid som också finns i mjölkfett. Även sfingomyelin är mycket viktigt för hjärnans celler och myeliseringen i centrala nervsystemet och därmed betydelsefull för den neurologiska utvecklingen hos spädbarn.

MFGM innehåller även glykoproteiner och kolesterol. Glykoproteiner är proteiner som är bundna till en kolhydratdel och förekommer i kroppens alla cellmembran. Glykoproteiner bidrar till flera viktiga funktioner som tex immunförsvaret och skydd mot infektioner.

Illustration av mjölkfettkulemembran
Graf som illustrerar sjukhusvistelser till följd av otit

MFGM och dess goda effekter

I en studie på lite större barn som fick avvänjningskost berikad med MFGM kunde man visa en lägre förekomst av infektioner hos dem som fick MFGM berikad mat än hos dem som fick vanlig mat. Och i TUMME-studien visades att de barn som fick MFGM berikad modersmjölksersättning (MME) hade lägre förekomst av öroninflammationer än de som fick standard MME. Detta är mycket lovande och värdefulla resultat eftersom det idag är mer vanligt förekommande med öroninflammationer hos de barn som får MME än hos de som ammas. Därtill var den kognitiva utvecklingen bättre hos de som fick MFGM-berikad MME. Den var signifikant skild från de barn som fick standard MME och i nivå med de ammade barnens.

De positiva resultat av MFGM berikning som setts i TUMME-studien bekräftas bland annat också i studierna nedan:

  • Clinical Benefits of Milk Fat Globule Membranes for Infants and Children med Olle Hernell och co (J Pediatr 2016;173S:S60-5).
  • Effect of bovine milk fat globule membranes as a complementary food on the serum metabolome and immune markers of 6-11-month-old Peruvian infants med Hanna Lee och co från 2018 (npj Science of Food (2018) 2:6 ; doi:10.1038/s41538-018-0014-8)
  • Improved Neurodevelopmental Outcomes Associated with Bovine Milk Fat Globule Membrane and Lactoferrin in Infant Formula: A Randomized, Controlled Trial med Fei Li och co från 2019 (J Pediatr 2019;-:1-8)


Bröstmjölk är rik på kolesterol och det gör att ammade barn får mycket kolesterol via bröstmjölken. Kolesterol behövs för utvecklingen av nödvändiga kroppsfunktioner, däribland utveckling av hjärnan och nervsystemet. Kolesterol finns inte i vegetabiliska oljor eller växtfett, men finns rikligt i mjölkfett och MFGM. Genom att öka innehållet av kolesterol i modersmjölksersättning kan man även öka kolesterolnivån i blodet hos de barn som får modersmjölksersättning och på så sätt närma sig kolestrolnivån som de ammade barnen har. Det är mycket intressant att följa och se om detta sedan har en gynnsam effekt på längre sikt. Data på ammade barn talar för det. Kanske att det skulle kunna ge en ”programmeringseffekt” som medför att barnet som vuxen får lite lägre kolesterolnivåer i blodet, vilket i sin tur innebär en reduktion av en riskfaktor för hjärt-och kärlsjukdom.

Studier har visat att ammade barn har en mer fettbaserad metabolism än barn som får modersmjölksersättning, som har en mer proteindriven metabolism. Semper eftersträvar att nå en sammansättning på modersmjölksersättning som medför att metabolismen blir mer lik den hos ammade barn. Hos spädbarn som erhöll MFGM-berikad modersmjölksersättning i TUMME-studien, sågs en trend med lägre halt cirkulerande aminosyror samt högre nivåer av kolin, betain och ketonkroppar, vilket tyder på en metabolism mer lik den hos ammade barn.

Referens:
Metabolic phenotype of breast-fed infants, and infants fed standard formula or bovine MFGM supplemented formula: a randomized controlled trial. Xuan He, , Mariana Parenti, , Tove Grip, , Magnus Domellöf, , Bo Lönnerdal,, Olle Hernell, , Niklas Timby & Carolyn M. Slupsky

Betapalmitat – naturens egen mjukgörare

Största delen av mjölkfettet i bröstmjölk, liksom mjölkfettet i BabySemp, utgörs av triglycerider. Triglycerider består av en glyceroldel och 3 fettsyror. Bröstmjölkens och mjölkfettets triglycerider är rika på de mättade fettsyrorna oljesyra och palmitinsyra. För att fettsyrorna ska kunna absorberas i tarmen behöver de först spjälkas från glyceroldelen, se illustration nedan. Detta sker med hjälp av lipas från pancreas. Det är bara fettsyrorna som sitter överst och underst på glyceroldelen som kräver lipas för att spjälkas (de som sitter i sk. alfa- resp gamma-bindning). Fettsyran i mitten, i sk. betaposition, behöver inte spjälkas av lipas utan absorberas tillsammans med glyceroldelen. När palmitinsyran sitter i triglyceridens betaposition benämns den som betapalmitat, som alltså är lättabsorberat, se illustration nedan. Palmitinsyran i mjölkfett sitter i stor utsträckning i betaposition.

I vegetabiliska fetter sitter palmitinsyran i högre utsträckning på glyceroldelens alfa- och gammaposition, vilket gör den svårabsorberad och risken för bildning av kalciumtvålar ökar. När palmitinsyra sitter på alfa- resp. gammabindning krävs lipas för att spjälka palmitinsyran från glyceroldelen. När palmitinsyran, efter att den har blivit spjälkad från alfa- eller gammabindningen, väntar på att absorberas finns det risk att palmitinsyran slås ihop med kalcium genom att kalciumet (Ca 2+) binder till palmitinsyrans karboxylgrupp. Detta kallas för kalciumtvålar. Kalciumtvålar bildas främst av långa mättade fettsyror, så som palmitinsyra. När kalciumtvålar bildas absorberas varken fett eller kalcium fullständigt, och risk för förstoppning ökar.

Det höga innehållet av mjölkfett, med betapalmitat, i BabySemp kan därför minska risken för trög mage och förstoppning samt förbättra absorptionen av kalcium och fett hos barnet.

BabySemp med unikt recept

Med anledning av likheterna mellan fettets sammansättning i bröstmjölk och mjölkfett har vi valt att ersätta en stor del av de vegetabiliska fetterna med mjölkfett i BabySemp. Då konventionell ersättning främst baseras på vegetabiliska fetter är förekomsten av de hälsofrämjande ämnena från mjölkfett en av de stora fördelarna med BabySemp. Genom att använda mjölkfett och även berika BabySemp 1 med extra MFGM har vi kommit närmare bröstmjölkens innehåll, liksom dess naturligt goda effekter för barnet. Allt för en stark och frisk start i livet.