Header Baby - baby sleeping

Det viktiga mjölkfettet & MFGM

Det finns stora likheter mellan fettets sammansättning i bröstmjölk och mjölkfett. Fettet i bröstmjölk är en väl avvägd blandning av mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror. Det mesta fettet är i form av triglycerider men även viktiga fosfolipider och gangliosider finns där. I såväl bröstmjölk som i komjölk finns ett membran runt de små fettkulorna.

MFGM Mjölkfett - Semper Barnmat

Det viktiga mjölkfettet

På engelska benämns det Milk Fat Globule Membrane och förkortas MFGM. På svenska kallas det mjölkfettkulemembran. I detta membran finns en hög halt av bioaktiva proteiner och fetter. MFGM innehåller så mycket som 120 olika proteiner i ett dubbelskikt av fosfolipider som omger fettkulorna i mjölken. MFGM som helhet, liksom flera av de ämnen som ingår i membranet, har studerats och de har visat sig ha betydelse för dels utvecklingen av nervsystemet och den kognitiva utvecklingen, dels för immunförsvaret och skyddet mot infektioner.

I en studie på lite större barn som fick avvänjningskost berikad med MFGM kunde man visa en lägre förekomst av infektioner hos dem som fick MFGM berikad mat än hos dem som fick vanlig mat. Och i TUMME-studien visades att de barn som fick MFGM berikad modersmjölksersättning (MME) hade lägre förekomst av öroninflammationer än de som fick standard MME och i nivå med ammade barns. Detta är mycket lovande och värdefulla resultat eftersom det idag är mer vanligt förekommande med öroninflammationer hos de barn som får MME än hos de som ammas. Därtill var den kognitiva utvecklingen bättre hos de som fick MFGM-berikad MME. Den var signifikant skild från de barn som fick standard MME och i nivå med de ammade barnens.

Bröstmjölk är rik på kolesterol och så är även grädde och MFGM. Kolesterol finns inte i vegetabiliska oljor eller växtfett. Genom att öka innehållet av kolesterol i MME kan man även öka kolesterolnivån i blodet hos de barn som får ersättningen och på så sätt närma sig den nivån som de ammade barnen har. Det är mycket intressant att följa och se om detta sedan har en gynnsam effekt på längre sikt. Data på ammade barn talar för det. Kanske att det skulle kunna ge en ”programmeringseffekt” som medför att barnet som vuxen får lite lägre kolesterolnivåer i blodet, vilket i sin tur innebär en reduktion av en riskfaktor för hjärt-och kärlsjukdom.

Dessutom innehåller mjölkfett beta-palmitat som kan förbättra absorptionen av kalcium och fett samt minska risken för förstoppning.

Och med anledning av likheterna mellan fettets sammansättning i bröstmjölk och mjölkfett har vi valt att ersätta en stor del av de vegetabiliska fetterna med mjölkfett i BabySemp. Då konventionell ersättning främst baseras på vegetabiliska fetter är förekomsten av de hälsofrämjande ämnena från mjölkfett en av de stora fördelarna med BabySemp. Genom att använda mjölkfett och även berika BabySemp 1 med MFGM har vi kommit närmare bröstmjölkens innehåll, liksom dess naturligt goda effekter för barnet. Allt för en stark och frisk start i livet…