Pappa på vallmofält med barn

Därför vilar Sempers produkter på svensk forskning

Svensk forskning kring spädbarnsnutrition är världsledande. Därför tycker vi på Semper att det är viktigt att samarbeta med svenska forskare.

Catharina Tennefors - Semper Barnmat

På Semper tar vi alltid det säkra före det osäkra

Eftersom vår mat riktar sig till de allra minsta är det extra viktigt att de innehåller rätt näringsinnehåll så att din bebis växer och utvecklas som den ska. Under första levnadsåret ökar barnet sin vikt tre gånger och hjärnan utvecklas snabbt.

– Eftersom små barn äter mycket mat per kilo kroppsvikt är det dessutom viktigt att maten inte i onödan belastar den lilla kroppen och inte innehåller rester av bekämpningsmedel, tungmetaller eller mögelgifter. Detta är starkt reglerat i barnmatslagstiftningen som vi på Semper följer noggrant, säger Catharina Tennefors, forsknings- och utvecklingsdirektör på Semper.

Flera samarbeten med forskare

Vi på Semper är stolta över att vi har tillverkning i Sverige. Det ger en trygghet för våra föräldrar att veta var produkterna kommer ifrån. Ett annat sätt att garantera kvaliteten på våra livsmedel är att samarbeta med ledande svenska forskare inom nutritionsområdet. – Vi jobbar med att ständigt utveckla våra livsmedel utifrån de senaste forskningsresultaten. Därför är det viktigt för oss att både följa aktuell forskning på området och också vara med och driva nutritionsforskningen framåt genom olika kliniska studier, säger Catharina Tennefors.

Svensk forskning - Semper Barnmat

Så jobbar vi på Semper med forskning:

Sempers har ett vetenskapligt råd. Här tar vi upp aktuella frågeställningar som diskuteras inom forskningen. Semper samarbetar idag med forskare på framför allt Umeå universitet, men även med flera universitet och högskolor. Resultaten av det vetenskapliga arbetet presenteras på internationella barnläkar- och nutritionskongresser