Mjölkdryck

Från 12 månader och uppåt

Från 12 månader finns BabySemp 3 och från 18 månader finns BabySemp 4, som båda är mjölkdrycker för små barn. Baby Semp 3 och 4 är bl.a. berikade med järn och omega 3 och kan användas som alternativ till vanlig mjölk som måltidsdryck.  

Back to Produkter