Bebis vilar på sängen

Om BabySemp

BabySemp 1-4 är Sempers modersmjölksersättning, tillskottsnäring och mjölkdryck.

Rekommendationen är att helamma barn upp till 6 månaders ålder och sedan introducera smakportioner under fortsatt amning. För en del fungerar amningen på en gång medan det för andra kan ta lite längre tid.

Det kan finnas flera anledningar till att man behöver eller vill ge modersmjölksersättning. Oavsett om barnet ammas eller inte, är matningen en fin stund för nära samvaro. Modersmjölksersättning kan ges som komplement till bröstmjölk, eller istället för bröstmjölk, under det första halvåret.

Catharina Tennefors - Semper Barnmat

Därför vilar Sempers produkter på svensk forskning

Svensk forskning kring spädbarnsnutrition är världsledande. Därför tycker vi på Semper att det är viktigt att samarbeta med svenska forskare.

– Kosten tidigt i livet har stor betydelse för hälsan senare i livet. Vi jobbar med att ständigt utveckla våra livsmedel utifrån de senaste forskningsresultaten. Därför är det viktigt för oss att både följa aktuell forskning på området och också vara med och driva nutritionsforskningen framåt genom olika kliniska studier, säger Catharina Tennefors, forsknings- och utvecklingsdirektör på Semper.

Upptäck BabySemp

För de allra minsta, och för små känsliga magar. Här kan du se hela vårt sortiment för barn 0-6 månader, 6-12 månader och 12 månader och uppåt.

Bebis dricker ur pipmugg

Hur tillagar jag BabySemp?

Vill du ha information om hur du tillagar Sempers modersmjölksersättning, tillskottsnäring och mjölkdryck? Se dessa filmer eller våra tillredningsanvisningar på olika språk.