STEP-metoden, intervju med familj

Forskningen bakom STEP

STEP är en metod som har tagits fram av Semper. Metoden är baserad på en studie som genomförts på Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Syftet var att se hur man genom tidig och systematisk introduktion av grönsaker och frukt, följt av en nordisk kost rik på vegetabilier, fisk och spannmål, kan bidra till att lägga en god grund för hälsosamma matvanor hos små barn. Studien OTIS (Optimerad tilläggskoststudie) koncentrerade sig till lokala råvaror för att på längre sikt hitta en bättre kost även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Resultatet från studien bidrar med ny information om vad man kan göra hemma för att våra barn ska serveras en tilläggskost som är hälsosammare och samtidigt mer miljömässigt hållbar.

Så här gick det till

Till studien rekryterades 250 barn som slumpvis fördelades på två grupper. En kontrollgrupp och en studiegrupp om 125 barn vardera. Studien pågick under nära 5 år och resultaten bearbetas fortfarande och presenteras efter hand. En doktorand vid universitetet driver studien och föräldrar med barn som ingår i studien träffar regelbundet doktoranden, barnsjuksköterskor och dietister.

STEP-metoden, Lykke tar prover med mamma
STEP-metoden, forskningsstudie vid Umeå universitet

Resultaten

Resultatet av studien visar att små barn som ätit en tilläggskost baserad på lokala råvaror och som systematiskt introducerats till smakportioner från 4–6 månaders ålder, ökade sitt intag av grönsaker och frukt fram till 9 månaders ålder, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Det ökade intaget av grönsaker och frukt medförde att proteinintaget blev väsentligt lägre, vilket även kan medföra hälsofördelar.

Tillväxtkurvorna hos barnen som åt mer grönsaker, frukt och bär skiljde sig inte jämfört med kontrollgruppens. Däremot var s-urea noterbart lägre i gruppen som åt en kost rik på grönsaker och frukt, vilket speglar det lägre proteinintaget. Gruppen hade även noterbart högre s-folater, vilket hänger ihop med det högre intaget av grönsaker och frukt.

STEP-metoden, Inez ser sin spegelbild

Nya kunskaper

Resultatet från studien bidrar med ny information om vad man kan göra hemma för att våra barn ska serveras en tilläggskost som är hälsosammare och samtidigt mer miljömässigt hållbar. Det innebär att vi med nyvunnen fakta från studien kan bidra till förbättrade framtida näringsriktlinjer för spädbarn i såväl Sverige som andra länder.

Ulrica Johansson, forskare i Otis-studien på Umeå Universitet

Hur valdes smakerna ut?

Ulrica Johansson, forskare i OTIS-studien svarar: Smakportionernas syfte i den nordiska kosten var att ta tillvara på att vi i Norden har många råvaror som innehåller en blandning av sura och bittra smaker. Sådana smaker som kan vara bra smakinlärning för spädbarn vid 4-6 månders ålder då de är mottagliga även för dessa tuffare inte inlärda smaker som senare oftast inte accepteras från 1,5 år när matneofobi/matvägran inträder.

Forskare Ulrica berättar
Inez och mamma Ida deltar i STEP-studien

"Hon ville ha mer varje gång"

Läs hur det gick när Inez och hennes mamma Ida fick följa programmet, när de deltog i OTIS-studien vid Umeå universitet.

Mamma Ida berättar
STEP-metoden, deltagaren Lykke med måttband

"Våga prova och se det som en rolig utmaning"

Här kan du läsa intervjun med Lykkes familj som också deltog i studien. Mamma Ronja berättar om hur hela familjen äter mer varierat nu tack vare den här upplevelsen, trots att hon själv är ganska kräsen när det gäller mat....

Mamma Ronja berättar
Puré med hallon - smakportion

Recepten

Här hittar du recepten som används i STEP-metoden>>

  • Äpple
  • Ärtor
  • Hallon
  • Blomkål
  • Havtorn
  • Majrova
  • Tranbär
  • Rättika