Barn dricker klämmis från Semper

Villkor Semperklubben

Alla blivande eller nyblivna föräldrar är välkomna i Semperklubben. Hit ska du kunna vända dig med dina funderingar, frågor eller om du behöver ett gott råd kring barn och mat. Som medlem i Semperklubben får du nyhetsbrev varje månad från det att ditt barn är fött samt kontakta vår dietist med frågor. 

Vi på Semper följer en av WHO (Världshälsoorganisationen) upprättad, internationell etisk kod som styr marknadsföring av modersmjölksersättningar och övrig barnmat. Koden innebär bl.a. att man inte får marknadsföra barnmatsprodukter ämnade för barn under 6 månader.

Reglerna gällande modersmjölksersättningar är mycket strikta. Därför informerar vi inte aktivt om våra ersättningar direkt till föräldrar via Semperklubben. Information och rådgivning kring amning och ersättning får du bäst av din BVC. Däremot är ammande mammor och mammor med barn som är yngre än sex månader självklart välkomna i Semperklubben med sina övriga frågor.

Semperklubben är gratis att vara med i och du kan när som helst avsäga dig våra nyhetsbrev. Vi hoppas att du ska ha mycket glädje och nytta av ditt medlemskap hos oss.

Information om behandling av personuppgifter

Genom att skicka detta registreringsformulär godkänner jag att mina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och övrig information som jag lämnar eller som Semper AB inhämtar, lagras och behandlas av Semper AB och deras eventuella samarbetspartners så att de kan utreda och återkoppla eller vidta andra åtgärder för att kunna behandla det ärende som jag har kontaktat Semper om.

Jag vet att jag har rätt att återkalla det här medgivandet, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter och få ut mina personuppgifter. Jag förstår också att jag har rätt att begära att få bli raderad ur registret om jag vill det.