Barn dricker klämmis från Semper

Villkor för sparade uppgifter

Genom att kryssa i rutan, godkänner du villkoren för nedanstående hantering.

Information om behandling av personuppgifter

Jag godkänner att mina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och övrig information som jag lämnar eller som Semper AB inhämtar, lagras och behandlas av Semper AB så att de kan svara på min kontaktförfrågan, skicka information, föra statistik, utföra kundundersökningar och marknadsundersökningar samt i övrigt behandla mina uppgifter för sådant som endast har med Semper AB:s verksamhet att göra.

Jag vet att jag har rätt att återkalla det här medgivandet, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter och få ut mina personuppgifter. Jag förstår också att jag har rätt att begära att få bli raderad ur registret om jag vill det.