Header Baby - dad kissing baby

Begränsa distraktioner

Måltiderna bör vara skärmfria stunder.

Det innebär ingen TV, iPad eller mobil för varken barnet eller den vuxne. Musik och böcker är lugnande och bra, men när måltiden startar är det bäst att lägga bort allt och fokusera på maten och smakerna!