Pappa som källsorterar, med barn i bärsele.

Så här jobbar vi med förpackningar

På Semper har vi två mål i vårt arbete med förpackningar och hållbarhet: År 2025 ska vi ha 100 % återvinningsbara förpackningar och vi ska använda minst 50 % återvunnet material i våra förpackningar.

diagram återvinning
Andel återvinningsbara förpackningar 2022.

100 % återvinningsbara förpackningar år 2025

I arbetet med livsmedel är det viktigt att förpackningen skyddar innehållet och säkerställer kvaliteten. Det är också viktigt att förpackningen kan återvinnas i stor skala. Alla våra glas-, metall- och pappersförpackningar är till exempel helt återvinningsbara. Plast är just nu vår största utmaning eftersom det ofta behövs flera olika sorters plastlager för att produkten ska vara säker. Det gör också att förpackningen blir svårare att återvinna. Därför samarbetar vi i flera olika projekt för att hitta smarta material som hjälper oss att nå vårt mål: 100 procent helt återvinningsbara förpackningar år 2025! 

Barnmatsförpackningar från Semper.

Minst 50 % återvunnet material i våra förpackningar år 2025

Vi jobbar hela tiden mot att allt förpackningsmaterial ska kunna återvinnas, och vi ökar ständigt mängden återvunnet material, som till exempel glas och pappersfiber, i förpackningarna. Målet är att våra förpackningar ska bestå av minst 50 procent återvunnet material år 2025.

Du kan också bidra!

Som konsument kan du dra ditt strå till stacken genom att källsortera enligt instruktioner på förpackningen och genom att följa de regler som gäller i din kommun.

Sidan uppdaterades senast 1 september 2023.