Semper home

Kvalitet & miljö - frågor & svar

Det är inte många som vet det, men barnmat styrs av en helt egen lagstiftning. Lagen finns till för att du ska känna dig trygg med att ge din bebis mat. Slippa tänka på tråkigheter som konstiga tillsatser, färgämnen och konserveringsmedel. De är nämligen förbjudna i barnmat. Suveränt tycker vi, som också har satt egna hårdare regler för att vår barnmat ska vara ännu bättre.

Barnmat = suverän mat

Sempers barnmat är utvecklad tillsammans med läkare, dietister, forskare och finsmakare. Vi tycker att barnmat ska vara både säker, näringsrik, naturlig – och god. Råvarorna i barnmat är de absolut bästa som går att få tag på. Så egentligen borde ju alla äta det!

Vad är det för skillnad mellan ekologisk barnmat och vanlig barnmat?

 • Ekologisk barnmat har tillverkats med mindre påverkan på miljön.
 • Vid de ekologiska jordbruken har inga bekämpningsmedel alls fått användas. De flesta ekologiska produkterna är dessutom KRAV-märkta. Det innebär att de då också uppfyller KRAV:s regler för ett hållbart jordbruk, extra krav på djurhållning, ett socialt ansvar o.s.v.
 • Eko-barnmaten uppfyller alltså extra krav, utöver de redan hårda krav som ställs på barnmaten enligt lag.


Ingen barnmat får enligt lag innehålla vare sig konserveringsmedel, färgämnen eller sötningsmedel. Dessutom är gränsvärdena för tungmetaller, mögelgifter och bekämpningsmedel mycket strängare för barnmat än för andra livsmedel. Inte ens en "vanlig" ekologisk produkt klarar alltid av att leva upp till de tuffa krav som ställs på barnmat.

Så den stora fördelen med ekologisk barnmat handlar alltså om att göra ett mer hållbart miljöval. 🌍

Vilka värden av tungmetaller finns i Sempers barnmat?

Tungmetaller som exempelvis arsenik och kadmium finns naturligt i berggrunden och därmed i all mat vi äter. De finns i det vatten vi och våra barn dricker och som vi lagar mat i. Tungmetaller är alltså ingenting som vi tillsätter i maten. Nivåerna i barnmat är dock generellt mycket lägre än i vanlig mat eftersom gränsvärdena är mycket lägre för barnmat. En barnportion matris innehåller exempelvis i genomsnitt sju gånger mer arsenik än det ris som används i Sempers produkter.

Varför ursprungsmärker ni inte köttet i barnmatsburkarna?

Lagstiftningen ställer mycket högre krav på råvarorna i barnmat än i annan mat. Det är få uppfödare som kan leverera den kvalitet på kött som krävs till barnmat och i den mängd vi köper. Vi har därför kontrakt med flera utvalda uppfödare, men urvalet är snävt och därför finns uppfödarna i olika länder. Beroende på tillgång, kan vi alltså behöva köpa kött från olika uppfödare från en gång till en annan. Om vi då också måste göra om och trycka nya etiketter, så innebär det mer administration och högre kostnader.

Måste man inte märka ursprung på kött enligt lag?

Nej, enligt lagstiftningen ska kött och fågel ursprungsmärkas när det säljs som enskild råvara. När det däremot gäller sammansatta köttprodukter, som korv eller en färdigrätt, så behövs inte ursprungsmärkning.

Hur väljer vi ut våra råvaror?

Vi väljer alltid råvaror som har en garanterat hög kvalitet och säkerhet, detta går före alla andra överväganden. Råvarorna är omsorgsfullt utvalda för att tillsammans bygga upp livsmedel präglade av god smak, säkerhet och näringsriktighet samt frihet från alla oönskade ämnen. Vi på Semper verkar också för en ekologiskt hållbar utveckling i samhället, bland annat genom medvetna val av ekologiska råvaror till betydligt fler produkter än de som är KRAV-märkta. Utifrån vår 75 år långa erfarenhet inom spädbarns- och småbarnsnutrition utvärderas ständigt nya råvarors lämplighet utifrån dessa viktiga aspekter innan de får ingå i Sempers barnmat:

Barn med förstoringsglas - Semper Barnmat

Vad utvärderas?

 • Nutrition (hur väl råvaran överensstämmer med våra höga krav på nutritionellt innehåll)
 • Kvalitet (råvarans kvalitativa egenskaper i stort, där smak och säkerhet bland annat ingår)
 • Miljö (miljöpåverkan, arbetsmiljö, djurhållning, odlingsmetoder och transporter)
 • Processteknik (hur väl råvaran fungerar i tillverkningen)

Våra leverantörer arbetar ständigt med förbättringar och genomgår kvalitetsgranskningar och uppföljningar för att barnmaten ständigt ska nå allt högre kvalitetsnivå. Många av våra leverantörer har levererat råvaror till Sempers barnmat under många år.

Råvarorna som väljs ut till vår barnmat ska:

 • Ha hög säkerhet ur alla kvalitetsaspekter, t ex kontrolleras frihet från oönskade restsubstanser och främmande ämnen mycket noggrant.
 • Vara goda, nyttiga och fungera på ett bra sätt i våra utvecklade recept.
 • Odlas/födas upp på bästa sätt för miljö, djur och arbetsmiljö, vilket för kött innebär t ex god djuromsorg.
 • Förutom god råvarukvalitet ska företaget som levererar råvarorna bl a ha en god etik. Företaget skall även ha hög leveranssäkerhet.

Var kommer Sempers råvaror ifrån?

Vi väljer alltid råvaror som har en garanterat hög kvalitet och säkerhet, detta går före alla andra överväganden. Kvalitet, tillgång och årstid avgör val av råvara. Vi gör egna kvalitetskontroller av våra leverantörer och vi kompromissar aldrig när det gäller matsäkerhet.

Cerealier
De gryn och mjöl vi använder kommer från Sverige och är odlade enligt svenskt sigill, vilket garanterar att spannmålet i vällingen och gröten lever upp till hårda regler för odling, lagring och hantering. Pastan kommer från Italien och riset från Spanien.

Fisk
Fisken i Sempers barnmat är vildfångad eller odlad, beroende på fisksort. Den är alltid ASC-, MSC- eller Krav-certifierad för att säkerställa hållbart fiske.

Frukter & bär
Frukter och bär kommer från Europa, förutom de som inte av klimatmässiga skäl växer där.

Grönsaker & rotfrukter
Våra grönsaker och rotfrukter kommer från odlare med högt ställda krav på kvalitet och hållbar utveckling. De finns till största delen i Spanien och norra Europa.

Ris
Från Italien och Spanien.

Kött
Köttet vi använder (nötkött, griskött, kalv och kyckling) kommer från utvalda leverantörer i Spanien där vi har vår tillagning. Det ekologiska köttet kommer från Sverige och Wales. Vår kvalitetsavdelning besöker regelbundet alla uppfödare och kontrollerar att de uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och djuromsorg.

Mejerivaror
Mjölkråvarorna kommer från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Italien. Till våra barnmatsrätter använder vi Riddarost från Sverige.

Vegetabiliska oljor
Rapsolja kommer från Sverige och Spanien. Solrosoljan är från Europa.

Varför transporterar Semper svenskt kött ner till Spanien för att tillverka EKO-barnmaten?

Spanien kan tillgodose EU-ekologiskt kött, men då våra EKO-burkar är KRAV-märkta måste köttet komma från en KRAV-certifierad uppfödare. KRAV är en svensk märkning och i dagsläget är det till största delen svenska uppfödare som är certifierade enligt KRAV. Därför tar vi vårt kött till våra EKO-burkar från Sverige och Storbritannien.

Varför står det inte på förpackningen var råvarorna kommer ifrån?

Det är för ont om plats på förpackningarna för att vi ska få plats med att skriva varifrån varje råvara kommer ifrån. Därför står det var produkten är tillverkad, i Sverige för välling och gröt och i Spanien för barnmatsburkarna. I första hand avgör kvaliteten, dvs att råvaran klarar de särskilt strikta gränsvärdena som gäller för barnmat. Sedan försöker vi hitta dem så nära tillagningen som möjligt. Det innebär att cerealier och mjölk till välling och gröt är svenska, frukt och grönt i barnmatsburkarna är oftast spanska. Nötköttet kommer direkt från vår utvalda uppfödare nära vår anläggning, förutom i KRAV-märkta burkarna som har kött från KRAV-certifierade uppfödare i Storbritannien och Sverige beroende på tillgång.

Person håller en grön planta

Palmolja

Använder Semper palmolja i barnmaten?

Redan 2013 var våra vällingar och grötar först ut på marknaden med recept utan palmolja. Vår senaste uppdatering gäller våra BabySemp-produkter som fick nya recept under våren 2020 där palmolja ersattes av mjölkfett. Straxt efter skiftade våra Semper-droppar (Magdroppar och D-vitamindroppar) till raps- och solrosolja. 

Hur arbetar ni med kvalitetsstyrning?

Vi på Semper arbetar systematiskt med kvalitetsstyrning i alla led. Läs mer om våra kvalitetskontroller här.

Kvalitetsstyrning
Vi på Semper arbetar systematiskt med kvalitetsstyrning genom krav på leverantörers kvalitetsarbete, produktdokumentation, kvalitetsrevisioner, uppföljningar och ständiga förbättringar. Sempers barnmat produceras på anläggningar som certifierats enligt ISO kvalitets- och miljöstandarder, BRC eller liknande kvalitetssäkringssystem. Vi arbetar aktivt med bra och säkra förpackningsalternativ för att skydda barnmaten och värna om miljön. I många fall arbetar vi med att systematiskt ta små steg mot förbättringar, när det behövs har vi också beredskap för att istället metodiskt ta stora kliv mot omedelbara korrigerande förbättringar

Kontrollprocess
Processen ser olika ut beroende på vilken barnmat som tillverkas, men generellt går all vår barnmat igenom följande noggranna kontrollprocess: Leverantören av våra råvaror besöks av vår kvalitetsavdelning för att våra högt ställda krav på kvalitet vad gäller odling och djuromsorg ska tillgodoses. Vi har våra egna högt ställda krav och arbetar med certifikat som garanterar att kraven uppfylls på råvarorna.

Råvaran anländer till produktionsanläggningen och kontrolleras noggrant av vår personal. Våra vällingar, grötar och modersmjölksersättningar kontrolleras under hela tillverkningsprocessen genom analys av t ex protein, fett, mineraler, vitaminer, smak, bakteriologiska och fysikaliska kontroller. Den färdiga produkten smakas och kontrolleras slutligen återigen noggrant innan den anses färdigkontrollerad och förpackas. Genom hela processen säkerställs att all mat har en hög säkerhet och frihet från främmande ämnen.

Vår barnmat i glasburk genomgår liknande analyser av råvaror och färdig produkt. Under tillverkningsprocessen kontrolleras burkarna noggrant innan de fylls med mat. Barnmaten kontrolleras sedan flera gånger visuellt av vår personal, samt via en genomlysningsutrustning. Tekniken på området är under ständig utveckling och vi nöjer oss endast med det senaste.

Hur aktiva är Semper när det gäller utveckling av mat och forskning?

All vår mat är framtagen efter barns nutritionella behov och med fokus på barn som växer upp i Norden. Vår barnmat utvecklas i Sverige. Barnmaten är framtagen utifrån barns nutritionella behov, med fokus på barn som växer upp i Norden. Alla våra recept utvecklas enligt Sempers krav på smak, sammansättning, konsistens och näringsmässigt innehåll. I takt med att nya råd och rekommendationer kommer ser vi över sammansättningen i Sempers barnmat i samråd med barnläkare och andra näringsexperter inom området. Självfallet väger vi in konsumenternas önskemål i utvecklingen av nya produkter.

Barnmatsutveckling
All barnmatsutveckling börjar i provköket på Semper, i Sundbyberg strax utanför Stockholm. De sensoriska kraven (smak, konsistens, utseende) på dessa produkter är mycket höga liksom kraven på de råvaror som ingår. Vi bedriver omsorgsfull uppföljning och utvärdering av de krav och förväntningar som ställs på barnmaten, vilket sedan utgör grunden för ständiga förbättringar.

Ekologi
Det ekologiska sortimentet har kraftigt utökats och inriktningen mot allt mer bekväma produkter med en ekologisk profil är tydlig. För många är det en fråga om livsstil att kunna välja ekologiskt. Vi har ett brett sortiment av ekologisk barnmat som är märkt enligt A-KRAV. Det innebär att minst 95% av innehållet är ekologiskt och godkänt enligt KRAV.

Deltar aktivt i forskningen
Inom process-, råvaru- och nutritionsområdet deltar vi regelbundet i forskningsprojekt. Vi på Semper har även ett brett kontaktnät inom universitet och högskolor samt institutioner där verksamhet bedrivs inom såväl livsmedels- och nutritionsforskning som genomförande av kliniska prövningar.

Utomhusbild med bebis och familjemedlem

Lagstiftning

Hur ser lagstiftningen ut när det gäller barnmat – vilka regler styr?

EU:s barnmatsdirektiv styr via svensk lagstiftning detaljerat vad som ska finnas och inte får finnas i barnmaten. Utöver EU:s barnmatsdirektiv ger WHO, EFSA (Europeiska livsmedelsverket), SLV (Svenska livsmedelsverket) och många fler ut rekommendationer om barnmatens innehåll och kvalitet. Trots denna strikta reglering finns det utrymme kvar som ger oss på Semper möjlighet att tillämpa ytterligare egna krav baserat på den långa historiken som ledande tillverkare av barnmat i Sverige. Vår omtanke om det lilla barnet är genuin och bidrar till vårt kvalitetsarbete. Den egna forskningen och det vetenskapliga rådets tankar om näringsriktighet bidrar ytterligare till att ständigt förse barnen med barnmat av bästa klass.